Alice


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Có \(n\) cách để Alice bắt xe bus từ nhà đến trường. Với mỗi cách Alice sẽ mất \(u\) phút để đi bộ và \(v\) phút ngồi trên xe bus. Alice sắp muộn học rồi, bạn hãy giúp Alice tính xem sẽ mất tối thiểu bao nhiêu phút để đến trường nhé.

Đầu vào

 • Dòng đầu tiên chứa số tự nhiên \(n\) \((n \le 100)\) là số cách Alice có thể bắt xe bus đến trường.
 • \(n\) dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số tự nhiên \(u\), \(v\) \((1 \le u, v \le 1000)\) phân cách nhau bởi một dấu cách là số phút Alice mất để đi bộ và ngồi trên xe bus.

Đầu ra

Một số tự nhiên duy nhất là số phút tối thiểu Alice mất để đến trường

Ví dụ

Đầu vào

3
40 33
25 35
50 25

Đầu ra

60

Comments


 • 1
  Ducgiang_CNTTVA1_K61  commented on Dec. 17, 2020, 7:53 a.m.

  em không biết làm bài này luôn


 • 2
  TICHPX  commented on Dec. 12, 2020, 10:02 a.m.

  Fast and furious


 • 3
  Phuc_CNTT3_K60  commented on Dec. 12, 2020, 8:56 a.m.

  Đây là bài khó nhất hôm test máy nhé :v


  • 2
   DuyAnhhh  commented on Dec. 12, 2020, 9:15 a.m.

   Nice :v