Thẻ Bài


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 195M

Author:
Problem type

Có n thẻ bài được đánh số 1 , … , Lá bài thứ i có một chữ số màu đỏ Ri và một chữ số màu xanh lam Bi được viết trên đó. Chúng tôi sắp xếp tất cả n các thẻ theo thứ tự ngẫu nhiên từ trái sang phải, với tất cả các hoán vị của 1 , … , có cùng một xác suất. Sau đó, chúng tôi đọc tất cả các chữ số màu đỏ trên thẻ từ trái sang phải và thu được một số nguyên R. Theo cách tương tự, chúng tôi đọc tất cả các chữ số màu xanh lam và nhận được một số nguyênB. Khi đọc một số, có thể bỏ qua các số 0 ở đầu. Nếu tất cả các chữ số trong một số là số không, thì số đó bằng 0. Dưới đây là minh họa về khả năng sắp xếp lại ba thẻ và cách R và B có thể được tìm thấy.

enter image description here

Hai người chơi, Đỏ và Xanh, tham gia vào một vụ cá cược. Nếu R> B thì Đỏ thắng , nếu R<B thì Blue thắng nếu R=B thì hòa

Xác định xem ai trong số hai người chơi có nhiều khả năng thắng cược hơn (có xác suất cao hơn) hoặc cơ hội của họ là ngang nhau. Tham khảo phần Lưu ý để biết thảo luận chính thức về việc so sánh các xác suất.

INPUT

-Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T (1≤T≤100) - số lượng testcase.

-Mỗi testcase gồm 3 dòng :

+Dòng đầu tiên là n là số thẻ(1<=n<=1000)

+Dòng sau chứa một chuỗi n chữ số r1,…,rn - chữ số màu đỏ trên thẻ 1,…,n tương ứng.

+Dòng sau chứa một chuỗi n chữ số b1,…,bn - chữ số màu xanh trên thẻ 1,…,n tương ứng.

Lưu ý rằng các chữ số trong cùng một dòng không được phân tách bằng bất kỳ dấu phân cách nào.

OUTPUT

-Mỗi trường hợp thử nghiệm in ra 1 dòng.

+Nếu RED có khả năng cao hơn để giành chiến thắng, in "RED".

+Nếu BLUE có khả năng cao hơn để giành chiến thắng, in "BLUE".

+Nếu cả hai người chơi đều có khả năng thắng như nhau, hãy in "EQUAL".

Ví Dụ

INPUT

3
3
777
111
3
314
159
5
09281
09281

OUTPUT

RED
BLUE
EQUAL

Giải Thích

Trong trường hợp mẫu đầu tiên, R = 777 và B = 111 không phụ thuộc vào thứ tự thẻ, do đó RED luôn thắng.

Trong trường hợp mẫu thứ hai, có hai lệnh bài khi RED thắng và bốn lệnh bài khi BLUE thắng:

• thứ tự  1 , 2 , 3: 314 > 159;

• thứ tự  1 , 3 , 2: 341 > 195;

• thứ tự  2 , 1 , 3: 134 < 519;

• thứ tự  2 , 3 , 1: 143 < 591;

• thứ tự  3 , 1 , 2: 431 < 915;

• thứ tự  3 , 2 , 1: 413 < 951.

Từ R < B thường xuyên hơn, câu trả lời là " BLUE ".

Trong trường hợp mẫu thứ ba, R = B bất kể thứ tự quân bài như thế nào, do đó, cược luôn là hòa, và cả RED và BLUE đều không có cơ hội thắng.


Comments


 • 1
  TICHPX  commented on Jan. 17, 2021, 8:44 p.m.

  Không thấy bạn nào làm


  • 1
   Giang_CNTT3_K60  commented on Jan. 18, 2021, 2:04 a.m. edited

   chắc là đề dài qua nên lúc thi ko ai đọc thầy ạ


 • 1
  DuyAnhhh  commented on Jan. 17, 2021, 8:48 a.m.

  Bài này đề dài nhưng dễ cực kì :3