Sai số của số thực


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Hôm nay thầy giáo giao cho Tico một bài toán tính giá trị của F theo công thức ở dưới với n là 1 số nguyên. Nhưng do khi tính toán với số thực sẽ có sai số nên kết quả cuối cũng mà Tico tính ra chưa chính xác. Tico đang loay hoay không biết phải giải quyết như thế nào. Bạn hãy giúp Tico hoàn thành bài toán này nhé ^_^

1

Input:

  • Dòng duy nhất gồm số nguyên n (0 <= n <= 90)

Output:

  • Dòng duy nhất là giá trị của F với n.

Example:

Input 1:

5

Output 1:

5

Input 2:

0

Output 2:

0

Comments

There are no comments at the moment.