Thông báo kết quả thi Codervid - Week 1


posted on April 12, 2020, 10:04 a.m.

Thông báo Codervid - Week 1

Trải qua vòng thi đầu tiên, đã có số lượng lớn các sinh viên tham gia thi và phần lớn các bạn đều đạt được kết quả khá tốt. Sau đây xin chúc mừng 4 bạn có điểm cao nhất tuần 1 nhé:

1 _ mylinh09_ktvt , Phạm Thị Mỹ Linh , Kỹ thuật viễn thông - 58

2 _ thanhloc, Nguyễn Thành Lộc Tự động hóa giao thông K58

3 _ noi, Phạm Hồng Thái Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03 K59

4 _ manh_ĐTVT5_K60, Bùi Thế Mạnh , Điện tử viễn thông 05 K60

Những bạn chưa có trong danh sách thì đừng buồn nhé, chúng ta sẽ cố gắng vào các vòng thi sau


Comments

There are no comments at the moment.