Thông báo kết quả cuộc thi Codervid - Week 2


posted on April 18, 2020, 11:16 a.m.

Thông báo Codervid - Week 2

Trải qua vòng thi thứ hai, đã có số lượng lớn các sinh viên tham gia thi và phần lớn các bạn đều đạt được kết quả khá tốt. Sau đây xin chúc mừng 4 bạn có điểm cao nhất tuần 2 nhé:

1 _ 171600777ktdktdh58 , Nguyễn Vũ Tiến Đạt , Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - 58

2 _ haibang362, Hoàng Hải Bằng , Điện tử viễn thông 03 - K59

3 _ duytdhk59, Vũ Văn Duy , Tự động hóa 03 - K59

4 _ nek, Nguyễn Duy Nội , Tự động hóa 03 - K59

Giao lưu : Duc_CNTT1_K60, Nguyễn Xuân Đức, CNTT1- K60

Lưu ý: các bạn đăng kí thiếu thông tin , sai thông tin sẽ không được xét kết quả.

Những bạn chưa có trong danh sách thì đừng buồn nhé, chúng ta sẽ cố gắng vào các vòng thi sau

  • Chú ý: các bạn đã đạt giải tại tuần trước sẽ không được xét giải tại vòng kế tiếp (cách một tuần)

Các bạn có thắc mắc về cuộc thi hay về bài thi thì liên hệ : https://www.facebook.com/EEE.Club.UTC/?epa=SEARCH_BOX


Comments

There are no comments at the moment.