Thông báo kết quả cuộc thi Codervid - Week 3


posted on April 26, 2020, 3:50 a.m.

Thông báo Codervid - Week 3

Trải qua vòng thi thứ ba, đã có số lượng lớn các sinh viên tham gia thi và phần lớn các bạn đều đạt được kết quả khá tốt. Sau đây xin chúc mừng 3 bạn có điểm cao nhất tuần 3 nhé:

1 _ thanhloc , Nguyễn Thành Lộc , Tự động hóa Giao thông - K58

2 _ mylinh09_ktvt, Phạm Thị Mỹ Linh , Kỹ thuật viễn thông - K58

3 _ manh_ĐTVT5_K60, Bùi Thế Mạnh , Điện tử viễn thông 05 - K60

4 _

Giao lưu :

Lưu ý: các bạn đăng kí thiếu thông tin , sai thông tin sẽ không được xét kết quả.

Những bạn chưa có trong danh sách thì đừng buồn nhé, chúng ta sẽ cố gắng vào các vòng thi sau

  • Chú ý: các bạn đã đạt giải tại tuần trước sẽ không được xét giải tại vòng kế tiếp (cách một tuần)

Các bạn có thắc mắc về cuộc thi hay về bài thi thì liên hệ : https://www.facebook.com/EEE.Club.UTC/?epa=SEARCH_BOX


Comments

There are no comments at the moment.