Lớp kỹ năng lập trình hè 2020


posted on July 9, 2020, 9:30 p.m.

Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên, giúp sinh viên nhanh chóng tiếp cận các môn học liên quan đến lập trình, CLB Kỹ thuật sinh viên khoa Điện - Điện tử mở lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình cho sinh viên.

Đối tượng: Sinh viên khoa Điện - Điện tử, ưu tiên các thành viên CLB, sinh viên K60.

Địa điểm: Phòng thực hành máy tính trường ĐHGTVT

Học phí: Free.

Nội dung:

  • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C

  • Kỹ năng lập trình và sử dụng môi trường kiểm tra laptrinhonline.club

Liên hệ: Hoàng Hải Bằng. SDT: 096.736.69.75


Comments

There are no comments at the moment.