CoCa Cola


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Hoạch rất thích uống Coca. Trên đường đi học về cậu gặp một cửa hàng có chương trình đổi y vỏ chai lấy 1 chai nguyên. Nhưng cậu chỉ có tiền mua được x chai coca. Hãy giúp Hoặch tính xem từ x chai nguyên ban đầu đó thì cậu sẽ được uống bao nhiêu chai coca.

Input:

 • Dòng duy nhất gồm 2 số nguyên x và y (1 <= x, y <= 1000)

Output:

 • Dòng duy nhất là số chai Coca mà Hoạch được uống Example 1:

Input:

15 4

Output:

19

Giải thích:

 • Vì ban đầu Hoạch có 15 chai coca. Sau khi uống hết 15 chai đó, Hoạch đổi được thêm được 3 chai Coca mới và còn lại 3 vỏ chai. rồi Hoạch đổi thêm được 1 chai Coca nữa và còn thừa lại 2 vỏ chai. Cuối cùng Hoạch không đổi được nữa. Tổng cộng là 15 + 3 + 1 = 19.

Example 2:

Input:

2 3

Output:

2

Giải thích:

 • Hoạch uống 2 chai coca xong thì không đổi được vỏ chai.

Comments


 • 0
  ChuBbling  commented on Oct. 9, 2021, 10:47 a.m.

  Bài này y mà bằng 1 thì làm sao vậy ad


  • 0
   Thinh_CNTT4_K61  commented on Oct. 9, 2021, 11:22 a.m.

   chắc vô hạn luôn anh ạ + ông chủ phá sản