0.t2r3. .Điêu khắc Laser


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Kể từ khi phát minh ra, năm 1958, laser đã được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như: thiết bị điện tử, dụng cụ phẫu thuật, vũ khí, ...

enter image description here

Hình trên cho thấy một sơ đồ của một thiết bị khắc laser và một khối vật liệu rắn sẽ được khắc bằng máy laser. Trong hình chúng ta có thể thấy một bộ phát laser di chuyển theo chiều ngang sang phải và trái với một tốc độ không đổi. Khi bộ phát được bật lên đồng thời di chuyển sang ngang, một lớp chiều rộng cụ thể sẽ được lấy ra khỏi khối, do bị bay hơi bởi năng lượng từ tia laser.

Hình ảnh dưới đây minh hoạ cho quá trình điêu khắc bằng laser. Để đơn giản, giả thiết rằng trong mỗi bước, một lớp dày 1 mm được lấy di. Trong bước đầu tiên, mảnh được đánh số 1 được lấy đi; Trong bước thứ hai, lớp thứ hai (2) được gia công trong quá trình đầu laser chuyển động về. Trong quá trình điêu khắc, laser đã được bật lên 7 lần, tổng cộng, một lần cho mỗi mảnh được lấy đi của khối.

Gia công bằng máy khắc laser

*Hình: Gia công bằng máy khắc laser.*

(a) Phôi ban đầu, có chiều cao 5 mm và chiều dài 8 mm.

(b) Hình dạng sản phẩm mong muốn.

(c) trình tự của các lớp bị lấy đi trong quá trình gia công,

Viết một chương trình, cho chiều cao và chiều dài của khối, và định dạng cuối cùng của nó, tìm ra tổng số lần laser phải được bật.

Đầu vào

Đầu vào chứa nhiều trường hợp thử nghiệm. Mỗi trường hợp kiểm tra bao gồm hai dòng. Dòng đầu tiên của một trường hợp thử nghiệm chứa hai số nguyên A và C , cách nhau bằng một khoảng trắng, cho biết chiều cao \((1 ≤ A ≤ 10^4)\) và chiều dài \((1 ≤ C ≤ 10^4)\) của khối ban đâu, bằng milimet. Dòng thứ hai chứa các số nguyên Ci, mỗi số biểu diễn chiều cao cuối cùng, bằng milimet của khối giữa các vị trí i và i + 1 tính theo chiều dài \((0 ≤ X i ≤ A, với 0 ≤ i ≤ C - 1)\). Cân nhắc rằng trên mỗi bước, một lớp có chiều rộng 1mm sẽ được lấy đi tại vị trí laser được bật lên.

Số liệu đầu vào được đánh dấu kết thúc bởi một dòng chứa chỉ hai số không, được ngăn cách bởi khoảng trắng.

Trường hợp thử nghiệm đầu tiên ứng với khối đã mô tả ở trên

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp thử nghiệm, chương trình của bạn phải in một dòng đơn, chứa một số nguyên, cho biết số lần mà laser phải được bật để điêu khắc khối theo định dạng đã chỉ định.

VÍ DỤ

INPUT

5 8

1 2 3 2 0 3 4 5

3 3

1 0 2

4 3

4 4 1

0 0

OUTPUT

7

3

3


Comments

There are no comments at the moment.