Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 2
Trợ giúp Cupid Ad-Hoc 1p 100.0% 4
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.8% 14
0.svmc 2017 crypto3 - the Bytelandian Cryptographer (Act III) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 93.1% 22
Danh sách sinh viên (Đề 2) ___ 3p 90.9% 8
0.SVMC 2017 ONP - Transform the Expression 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 90.0% 9
0.svmc 2017 pour1 - pouring water 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 87.5% 7
Cặp số hữu tỉ thân thiết Số học 4p 86.7% 4
0.svmc 2017 crypto2 - the Bytelandian Cryptographer (Act II) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 86.4% 101
Trang trí chữ UTC 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 84.9% 42
MacPRONALTS 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 84.5% 131
Chuyển đổi sang hệ thập lục phân 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 83.5% 246
SSN 1 Ad-Hoc 1p 83.3% 5
Rambo và phép toán trừ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 82.8% 367
Thám tử Watson Ad-Hoc 1p 81.8% 16
0.SigTest 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 81.1% 228
Sinh tập con 5.Cấu trúc-giải thuật 1.5 81.0% 57
0.SVMC 2017 toandfro - to and fro 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 81.0% 17
0.SVMC 2017 smpdiv - divisibility 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 80.4% 37
Vitória và sự thờ ơ của cô ấy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.9% 226
Xác định Trà 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.7% 270
0.Ổ cắm điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.5% 569
0.Gộp số lớn thành một chữ số Ad-Hoc 1p 79.5% 53
Chúc mừng năm mới Xâu ký tự 3 77.9% 170
0.SVMC 2017 addrev - adding reversed numbers 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 77.1% 35
0.Mã chẵn lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 76.9% 58
0.svmc 2017 code1 - secret Code 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 76.9% 9
0.SVMC 2017 nsteps - number steps 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 76.9% 10
Sai khác (bản dễ) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 76.7% 226
0.SVMC 2017 msubstr - mirror strings !!! 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 76.5% 13
Tam giác đều nội tiếp 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 76.2% 64
0.SVMC 2017 Prime1-Prime Generator 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 75.4% 39
Grandpa nổi tiếng Ad-Hoc 1p 75.0% 6
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 75.0% 40
0.SVMC 2017 que1 - queue (rookie) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 75.0% 9
Vẽ mũi tên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 75.0% 98
Đếm số hình vuông 4.Cơ bản-Thuật toán 3.4 75.0% 2
Tình bạn cấp 3 4.Cơ bản-Thuật toán 3 75.0% 5
Tri-du 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 74.6% 49
0.Hello EEEC 1.Bài mẫu 1 74.6% 833
Người đi du lịch Quay lui 3p 74.5% 198
Trung bình và trung vị Ad-Hoc 1p 73.7% 26
0.svmc 2017 mul - fast Multiplication 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 73.6% 38
Bình phương và lập phương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 73.5% 595
0.Các số chẵn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 73.5% 465
5.PUM 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 73.4% 221
0.t2r2. Phiếu thu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 73.0% 392
Sinh các dãy nhị phân Quay lui 2p 72.8% 462
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 72.7% 66
Bội số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 72.4% 358