Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
0.Phân loại lịch sử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
5.Grenais 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 100.0% 3
0.t2r3. .Điêu khắc Laser Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Máy gấp Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Trợ giúp Cupid Ad-Hoc 1p 100.0% 1
SSN 1 Ad-Hoc 1p 100.0% 3
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Ước lượng trung bình Ad-Hoc 1p 100.0% 1
0.SVMC 2017 ONP - Transform the Expression 3. Cơ bản-PP tính 1 100.0% 6
0.svmc 2017 pour1 - pouring water 3. Cơ bản-PP tính 1 100.0% 5
0.svmc 2017 blinnet - bytelandian Blingors Network 3. Cơ bản-PP tính 1p 100.0% 3
0.svmc 2017 nhay - a Needle in the Haystack 3. Cơ bản-PP tính 1p 100.0% 2
0.SVMC 2017 trip - trip 3. Cơ bản-PP tính 1p 100.0% 4
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.3% 13
0.svmc 2017 crypto3 - the Bytelandian Cryptographer (Act III) 3. Cơ bản-PP tính 1 90.9% 15
Giải mã thông điệp 7.Adv-Thử thách 4 88.9% 6
Chuyển đổi sang hệ thập lục phân 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 88.5% 174
Tri-du 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 88.2% 27
Huaauhahhuahau 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 86.7% 11
0.svmc 2017 crypto2 - the Bytelandian Cryptographer (Act II) 3. Cơ bản-PP tính 1 86.4% 64
MacPRONALTS 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 86.2% 77
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 85.7% 5
0.SVMC 2017 nsteps - number steps 3. Cơ bản-PP tính 1p 85.7% 6
Go and Back 3. Cơ bản-PP tính 2 84.6% 7
Trang trí chữ UTC 3. Cơ bản-PP tính 2 83.8% 28
Trung bình và trung vị Ad-Hoc 1p 82.4% 13
Rambo và phép toán trừ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 82.3% 164
Xác định Trà 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 81.5% 185
0.SigTest 3. Cơ bản-PP tính 1p 81.2% 148
Vẽ mũi tên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 80.5% 60
Grandpa nổi tiếng Ad-Hoc 1p 80.0% 4
Thám tử Watson Ad-Hoc 1p 80.0% 6
Sự khác biệt ngày Ad-Hoc 1p 80.0% 4
0.svmc 2017 hmro - help the Military Recruitment Office! 3. Cơ bản-PP tính 1p 80.0% 4
0.SVMC 2017 que1 - queue (rookie) 3. Cơ bản-PP tính 1p 80.0% 6
Lai ghép 5.Cấu trúc-giải thuật 3 80.0% 12
0.SVMC 2017 toandfro - to and fro 3. Cơ bản-PP tính 1p 78.9% 15
Tam giác đều nội tiếp 3. Cơ bản-PP tính 1 78.9% 56
Hóa đơn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 78.1% 132
0.Ổ cắm điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 78.1% 469
Sai khác (bản dễ) 3. Cơ bản-PP tính 2p 78.0% 160
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything 3. Cơ bản-PP tính 1 77.8% 27
0.SVMC 2017 stone - lifting the stone 3. Cơ bản-PP tính 1p 77.8% 7
0.Hello EEEC 1. Bài mẫu 1 77.1% 545
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 77.0% 35
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 75.8% 93
Chúc mừng năm mới Xâu ký tự 3 75.7% 131
Người đi du lịch Quay lui 3p 75.7% 138
Tổng n hàng đầu của Tam giác Pascal 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 75.0% 38