Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Nhảy lò cò 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 17.2% 18
Khiêu vũ của Robot 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 17.1% 18
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 17.0% 16
Tổng các số chính phương chia cho 3 dư 1 7.Nâng cao-Thử thách 2p 16.9% 93
5.Chào mừng đến với mùa đông! 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 16.7% 64
Easy Problem 7.Nâng cao-Thử thách 3p 16.7% 113
Koi nghịch số Số học 4p 16.7% 4
Danh bạ điện thoại Xâu ký tự 3 16.7% 4
Lắp ráp đơn giản 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 16.7% 18
Game xâu Xâu ký tự 2p 16.5% 10
1^m + 2^m +...+n^m Giải Tích Số 5p 16.3% 5
Tích lớn nhất từ tổng Tham lam 3p 16.3% 23
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 16.2% 77
Tặng bi ngày xuân 6.KSLT-phối hợp thuât toán 3p 16.2% 25
Nobita học code 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 15.7% 30
Thu hoạch mận 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 15.6% 38
Tam Giác Pascal 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 15.6% 60
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 417
Biến Đổi Nhanh Nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 2 15.5% 97
Ếch nhảy 4.Cơ bản-Thuật toán 3 15.5% 37
Đội quân vô địch 7.Nâng cao-Thử thách 4 15.4% 29
Các chữ số tận cùng của lũy thừa Số học 4p 15.4% 4
0.Xâu đối xứng dài nhất Xâu ký tự 3p 15.2% 27
Xây dựng 2 cửa xuống hầm Tham lam 4 14.9% 7
0.Vietlot Số học 5p 14.9% 21
Thuê xe đạp Tham lam 4 14.8% 16
Lucky Học Matrix 7.Nâng cao-Thử thách 4 14.6% 5
Lại là tổng các số chính phương chia cho 3 dư 1 7.Nâng cao-Thử thách 4p 14.6% 31
Số đỏ Số học 2p 14.6% 27
Khuyến mại Tham lam 3p 14.4% 52
0.SK. Nurse Quay lui 3p 14.3% 9
Tìm số mũ Chia để trị 3p 14.0% 23
Cận monodigit Tham lam 1.5p 14.0% 31
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước Hash 4p 13.9% 42
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 13.6% 3
Đếm chuột túi Tham lam 2p 13.6% 51
Ngôi đền thần thánh 5.Cấu trúc-giải thuật 4 13.4% 9
Gấp giấy ngang dọc Ad-Hoc 1.5p 13.3% 42
Đong xu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1.5p 13.3% 40
Sinh các xâu dấu ngoặc sai Quay lui 2p 13.2% 12
Phân số 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 12.9% 17
Cùng học linux Xâu ký tự 2 12.8% 25
Biển kiểm soát 1.Bài mẫu 1p 12.5% 20
Hình Tròn Nhỏ Nhất 7.Nâng cao-Thử thách 3p 12.5% 21
Hình chữ nhật Ad-Hoc 1 12.4% 56
0.Day so fibonacy Số học 1p 12.4% 10
Truy vấn phần tử gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 12.3% 7
Ba số nguyên Ad-Hoc 1p 12.3% 37
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 12.2% 46
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 12.2% 4