Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Sinh các xâu dấu ngoặc sai Quay lui 2p 11.7% 12
0.Biểu diễn số dưới dạng scientific 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 11.5% 5
Dãy gần cấp số cộng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 11.4% 26
nqson giai thừa Số học 3p 11.4% 18
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.3% 91
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 11.3% 30
Cây phân đoạn (Segment Tree) Chia để trị 4p 11.2% 9
Chia hết cho K 4.Cơ bản-Thuật toán 1 11.1% 22
0.Tiền giấy và Tiền xu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 10.9% 127
Chia đôi đoạn con 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.9% 29
Quản Lý Thư Mục Ad-Hoc 4 10.9% 3
Tháp Khổng Lồ ___ 1.5 10.8% 15
Cửa hàng rubik Số học 4 10.7% 17
Chia nhóm trên vòng tròn 7.Nâng cao-Thử thách 4p 10.7% 10
Tom và Jerry ___ 1.5p 10.7% 28
Danh bạ điện thoại Xâu ký tự 3 10.6% 5
0.Số hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 10.6% 208
OLP18 - THỬ SỨC ___ 4p 10.5% 3
Tìm số đầu tiên 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 10.5% 20
Vé VIP 4.Cơ bản-Thuật toán 2.5 10.3% 11
Nhảy bước (Task I) BFS và DFS 3.2p 10.3% 12
Ước số xuất hiện nhiều nhất Ad-Hoc 1p 10.3% 6
nqson chia nhóm 4.Cơ bản-Thuật toán 3 10.2% 17
Xếp Hàng Tăng Dần Ad-Hoc 3 10.1% 12
0.Đếm quạ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 10.0% 3
Dự án làm đường 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 10.0% 2
Xâu thập phân quay vòng 7.Nâng cao-Thử thách 3.6p 10.0% 11
Relatively prime tower Quy hoạch động 3p 9.9% 12
Thu hoạch Nấm linh chi Tham lam 2p 9.8% 19
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 9.8% 103
THAO TÁC ADN 7.Nâng cao-Thử thách 4.2p 9.5% 3
Jumper BFS và DFS 3p 9.4% 17
Encrypt String 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 9.4% 14
Life in an array ___ 2p 9.4% 39
Nhảy bước (Task II) Số học 2p 9.3% 9
nqson và sen đá 3 Tham lam 4 9.1% 1
Bắt tay ___ 5p 9.1% 2
Chương trình giải trí 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.0% 16
Tìm kiếm chuỗi số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 8.6% 4
Walker Quay lui 3p 8.6% 14
Xóa chữ số Tham lam 3p 8.6% 6
Tính chất số học Số học 2p 8.6% 16
Quy hoạch đồ thị Đồ thị 4p 8.3% 2
Faulty problem ___ 4p 8.3% 4
Đóng cửa cửa hàng 5.Cấu trúc-giải thuật 2 8.3% 24
Hoán Đổi 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 8.2% 13
Những số 0 cuối cùng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 8.0% 11
Almost Fibonacci Quy hoạch động 3p 7.9% 22
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 7.7% 1
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.5% 77