Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Tung đồng xu 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 58.9% 42
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 58.7% 111
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 58.6% 31
Biểu thức lên xuống 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 58.5% 224
t2r3. Hoán vị tiếp theo 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 58.4% 41
Định lý Pythagoras 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.3% 76
0.tính chu kỳ 3N+1 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 58.0% 85
Đảo từ Xâu ký tự 1p 57.9% 251
0.Ho Ho Ho 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.7% 923
5.Tổng số các số lẻ liên tiếp III 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.6% 180
Kiểm tra số Armstrong 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 57.6% 446
Dãy số liên tục Xâu ký tự 2p 57.4% 71
Sắp xếp chèn (INSERTION SORT) 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 57.3% 37
Chữ cái thiếu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.2% 102
0.SVMC 2017 canton - count on cantor 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 57.1% 15
Bài toán khó ___ 2 57.1% 2
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.0% 200
Sfit làm quen 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 56.9% 154
Nhân 2 số lớn 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 56.6% 123
Liệt kê những số đi được trong bài mọi con đường về không 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 56.4% 243
Biến cố 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.7% 98
ADN Quay lui 2 55.6% 56
3 gói kẹo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 55.3% 730
Phép giao hai tập hợp 4.Cơ bản-Thuật toán 3 55.1% 81
5.Chuỗi lôgic 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.0% 156
Xoá số 0 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 55.0% 54
cộng véc tơ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 55.0% 432
Cây khung nhỏ nhất Tham lam 3 55.0% 236
0.Bội số của 13 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.9% 758
0.Cực dễ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.9% 939
5.r2t2. Căn của 10 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.8% 114
0.Chuỗi S 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.8% 408
Cửa hàng kẹo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 54.8% 37
Đoán cấu trúc dữ liệu 5.Cấu trúc-giải thuật 3 54.7% 27
Biểu thức cộng trừ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 54.7% 36
0.T.Công thức của Bhaskara 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.6% 110
Selection Test 1 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.6% 447
Lại là Lai ghép 5.Cấu trúc-giải thuật 3 54.5% 60
Virus uosbu Ad-Hoc 2 54.5% 5
Lại là Lật mặt các đồng xu 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 54.3% 35
Cây gia phả 5.Cấu trúc-giải thuật 3 54.2% 35
Phân vùng ảnh BFS và DFS 3 54.2% 167
Tính điểm thi đấu bóng đá 4.Cơ bản-Thuật toán 2 54.0% 21
Đổi sang cơ số 3 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 54.0% 83
5.Còn lại 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.9% 659
Chữ số nguyên tố - v01 Ad-Hoc 2 53.8% 39
Sức mạnh tập thể Quay lui 3p 53.5% 95
0.Thời gian trò chơi 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.5% 280
X K ký tự 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.5% 240
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 53.3% 14