Problems

Problem Category Points AC % Users ▾
Hello World! 1.Bài mẫu 1p 49.4% 1967
Thể tích khối cầu 1.Bài mẫu 1p 36.7% 1405
Circle 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 31.1% 1233
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.5% 1219
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.5% 1218
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.3% 1211
0.Số lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.2% 1127
0.Số dương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.6% 1120
0.Tính giai thừa Số học 1p 58.9% 1063
0.Hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.1% 990
0.Tuổi của các con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 65.5% 976
0.Toán tử Số học 1p 20.9% 888
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.0% 859
0.Cực dễ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.2% 843
0.Sáu số lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.0% 830
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.5% 809
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.1% 799
0.Bảng cửu chương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.1% 766
0.Điểm trung bình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.6% 763
0.Ho Ho Ho 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.2% 757
0.Tọa độ của một điểm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.7% 756
Xây Tháp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 33.7% 750
0.Tháng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.3% 744
0.Mã vùng điện thoại. Map 1p 51.9% 731
Diện tích hình thang 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 49.5% 728
0.Tuổi trung bình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.4% 716
0.Hello EEEC 1.Bài mẫu 1 74.9% 712
0.Bội số của 13 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.4% 710
Equation 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 36.0% 697
0.Mật khẩu cố định 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.4% 690
0.Số lẻ / chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 20.0% 680
0.Tổng đơn giản 1.Bài mẫu 1p 49.9% 675
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.4% 663
5.Khoảng 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.9% 662
3 gói kẹo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 55.2% 657
Ước số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.6% 650
0.Trung bình cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 26.1% 644
Diện tích hình bình hành 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 38.2% 632
0.Tuổi trong ngày 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.8% 631
Hotel 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 40.0% 623
Nhà soạn nhạc tài ba 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 30.0% 620
0.Chẵn hoặc lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.4% 614
0.Số ở giữa 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 48.4% 613
0.Tích đơn giản 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.3% 609
0.t2r2.Thách thức của Bino 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.4% 596
5.Thời gian còn lại 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 44.8% 585
5.Thay thế Array I 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.2% 584
Tam Giác sao 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 63.6% 583
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.8% 582
0.3 cạnh tam giác 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 31.1% 569