Problems

Problem Category Points AC % Users ▾
Hello World! 1. Bài mẫu 1p 47.1% 1610
Thể tích khối cầu 1. Bài mẫu 1p 36.4% 1174
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.7% 1107
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.7% 1091
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.4% 952
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.3% 946
0.Số lớn nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.7% 868
0.Số dương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.0% 861
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.6% 858
0.Tính giai thừa Số học 1p 59.9% 855
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 63.1% 847
0.Toán tử Số học 1p 21.1% 801
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 22.2% 712
0.Ho Ho Ho 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 56.7% 708
0.Cực dễ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.9% 696
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.3% 680
0.Bảng cửu chương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.9% 668
Diện tích hình thang 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 48.1% 646
0.Mã vùng điện thoại. Map 1p 51.6% 640
0.Sáu số lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.5% 640
0.Tháng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.2% 636
Xây Tháp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 32.3% 630
0.Tọa độ của một điểm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.3% 625
0.Bội số của 13 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.6% 607
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 35.2% 597
0.Tuổi trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.2% 590
0.Mật khẩu cố định 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.7% 582
0.Diện tích hình tròn 1. Bài mẫu 1p 25.8% 577
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 20.8% 574
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 50.3% 574
Diện tích hình bình hành 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 38.0% 551
0.Tổng đơn giản 1. Bài mẫu 1p 51.6% 547
0.Hello EEEC 1. Bài mẫu 1 77.1% 545
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.5% 544
Ước số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.1% 540
0.Tuổi trong ngày 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.2% 537
0.Số ở giữa 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.7% 530
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.6% 530
5.Khoảng 2 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.3% 530
0.t2r2.Thách thức của Bino 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.2% 525
3 gói kẹo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 53.4% 510
0.Chẵn hoặc lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.4% 508
Tam Giác sao 3. Cơ bản-PP tính 1p 61.8% 506
5.Thay thế Array I 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.8% 491
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 38.5% 491
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.2% 490
Hoán đổi dữ liệu trong mảng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.6% 484
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.5% 480
0.Ổ cắm điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 78.1% 469
0.Tích đơn giản 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.4% 468