Problems

Problem Category Points AC % ▴ Users
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.Hộp xếp chồng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
Chu kì của Mèo 4.Cơ bản-Thuật toán 2 0.0% 0
Dự án làm đường 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 0.0% 0
Xếp Hậu thần tốc 7.Nâng cao-Thử thách 5p 1.8% 1
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 2.2% 1
Chuyến bay Covid đặc biệt 7.Nâng cao-Thử thách 3p 2.5% 3
Tổng trong tập con Quay lui 4p 2.6% 3
0.Tính lương 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 2.7% 7
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 4.3% 3
Monodigit nhỏ nhất Số học 4p 4.8% 1
Tính chất số học Số học 2p 4.8% 9
Almost Fibonacci Quy hoạch động 3p 5.0% 15
0.svmc 2017 tetra- sphere in a tetrahedron 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 5.0% 1
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 5.3% 2
Lũy thừa và bội số Số học 4p 5.5% 2
Chuỗi đẹp Quy hoạch động 5p 5.7% 2
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 6.1% 2
Tô màu hộp quà Ad-Hoc 3 6.2% 6
Tính độ sáng căn phòng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 6.3% 3
Ước số phong thuỷ 4.Cơ bản-Thuật toán 4 6.3% 6
Stanley's button 7.Nâng cao-Thử thách 4.2p 6.7% 1
0.Điểm trung bình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.8% 85
Yasuo và những người bạn 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 7.0% 8
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.1% 68
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 7.2% 20
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.3% 26
0.Làng thống trị BFS và DFS 5 7.4% 7
Thay xâu 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 8.1% 11
Chương trình giải trí 5.Cấu trúc-giải thuật 3 8.1% 14
Những số 0 cuối cùng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 8.1% 9
Hoán Đổi 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 8.2% 13
Đóng cửa cửa hàng 5.Cấu trúc-giải thuật 2 8.3% 24
Walker Quay lui 3p 8.3% 13
Quy hoạch đồ thị Đồ thị 4p 8.3% 2
Nhảy bước (Task II) Số học 2p 8.7% 8
Tìm số đầu tiên 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 8.8% 17
Tìm kiếm chuỗi số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 8.9% 3
Encrypt String 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 9.0% 13
Xếp Hàng Tăng Dần Ad-Hoc 3 9.3% 10
Jumper BFS và DFS 3p 9.3% 13
nqson chia nhóm 4.Cơ bản-Thuật toán 3 9.4% 15
THAO TÁC ADN 7.Nâng cao-Thử thách 4.2p 9.8% 3
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 9.8% 26
Vé VIP 4.Cơ bản-Thuật toán 2.5 9.9% 10
Lucky Phát Quà Tham lam 3 10.0% 2
Xâu thập phân quay vòng 7.Nâng cao-Thử thách 3.6p 10.0% 11
0.Số hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 10.3% 190
Lại là Tính tổ hợp chập k của n 7.Nâng cao-Thử thách 3 10.3% 19