Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
0.SA. Money Changing Tham lam 3p 65.2% 180
Máy Bay Tham lam 3p 25.0% 19
Khuyến mại Tham lam 3p 14.5% 36
0.Công viên tối Tham lam 4p 46.2% 20
Tổ chức sự kiện Tham lam 3p 26.6% 51
Những Bông Hoa Tham lam 2 30.8% 122
Thuê xe đạp Tham lam 4 19.0% 6
Cây khung nhỏ nhất Tham lam 3 54.7% 99
Búp bê Nga Tham lam 2 51.3% 191
Buôn vàng Tham lam 2 44.7% 82
Đếm chuột túi Tham lam 2p 15.7% 31
Thu hoạch Nấm linh chi Tham lam 2p 12.2% 9
Bán tre Tham lam 2p 46.3% 242
Xây dựng cửa xuống hầm Tham lam 3 40.7% 36
Xây dựng 2 cửa xuống hầm Tham lam 4 14.7% 5
Giải mã xâu Xâu ký tự 2 34.7% 26
Factorial of a large number Xâu ký tự 3p 62.1% 294
0.Xâu đối xứng dài nhất Xâu ký tự 3p 14.0% 17
Số Fibonacci lớn Xâu ký tự 4p 43.8% 60
Dãy số liên tục Xâu ký tự 2p 60.4% 58
Đánh bài 3 cây Xâu ký tự 2 42.4% 63
Xâu k đối xứng Xâu ký tự 3 23.5% 7
Xây dựng danh bạ Xâu ký tự 4p 41.7% 65
Biến đổi ký tự hoa, ký tự thường trên xâu Xâu ký tự 2 43.2% 125
Mật mã Caesar Xâu ký tự 1 22.3% 85
Giải mã mật mã Caesar Xâu ký tự 1 38.7% 42
Chúc mừng năm mới Xâu ký tự 3 75.7% 131
Đảo từ Xâu ký tự 1p 56.2% 198
Dấu hiệu chia hết cho 11 Xâu ký tự 1p 32.5% 65
Cùng học linux Xâu ký tự 2 11.4% 13
Game xâu Xâu ký tự 2p 16.1% 7
Vòng lặp Xâu ký tự 2 30.2% 32
Họ tên thành tên họ Xâu ký tự 1 55.0% 58
In Chữ Số Xâu ký tự 3p 19.3% 34
Giải mã TEENCODE Xâu ký tự 2 30.4% 23
Mã hóa *chửi thề* Xâu ký tự 1 58.3% 116
Số thập phân vô hạn tuần hoàn Xâu ký tự 2 39.1% 15
Hoán vị xâu Xâu ký tự 2p 14.2% 52
Đếm kí tự Xâu ký tự 2p 11.2% 13