Problems

Problem Category Points AC % Users ▾
Que củi 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 22.8% 187
Số đối xứng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 52.8% 186
Đếm số cặp có tổng chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 33.5% 186
0.Vùng bên phải 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.2% 184
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp Chia để trị 4p 42.9% 183
Sô Điện Thoại 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.6% 182
5.Tổng số các số lẻ liên tiếp III 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.6% 180
Rút gọn xâu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 40.5% 180
Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp Quy hoạch động 2p 39.3% 179
Twitter 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.9% 178
Kiểm tra hoán vị 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 39.6% 178
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 33.6% 178
Đặt cờ hiệu 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 33.4% 177
Đếm số lẻ bên trái 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 67.3% 175
0.Cộng số nguyên lớn. 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 40.5% 174
Trượt môn Chia để trị 2p 26.0% 174
Hàm ngược của hàm giai thừa 4.Cơ bản-Thuật toán 1 51.1% 172
Lại là Dãy con liên tục khác biệt 7.Nâng cao-Thử thách 3 66.9% 172
Hình Chữ Nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.8% 171
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.2% 171
Các lựa chọn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.5% 170
Chúc mừng năm mới Xâu ký tự 3 77.9% 170
Phân vùng ảnh BFS và DFS 3 54.2% 167
Choose Members 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 24.3% 165
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 33.6% 165
Số thứ k 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 32.8% 164
Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác 5.Cấu trúc-giải thuật 1 38.1% 162
Tìm hai số có tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 25.6% 161
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.7% 160
Quy luật của dãy số Số học 1p 43.5% 160
0.Fibonacci Array 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 31.8% 159
0.X.Máy kiểm tra tự động Ad-Hoc 1p 66.4% 159
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4.Cơ bản-Thuật toán 2 35.1% 159
Dãy con liên tục khác biệt Map 3 53.0% 159
Uống bia chai 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 34.1% 158
Truy vấn tần suất chuỗi Map 1 61.7% 158
5.Chuỗi lôgic 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.2% 157
5.Vượt quá Z 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.9% 157
Đếm số ước Số học 2p 29.2% 157
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 39.6% 156
Tuổi của bố và con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 48.2% 156
Chào đón tân sinh viên K59 5.Cấu trúc-giải thuật 3 27.0% 155
Biến đổi ký tự hoa, ký tự thường trên xâu Xâu ký tự 2 45.4% 155
Sfit làm quen 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 56.9% 154
Tám Hậu Quay lui 3p 33.1% 153
Sinh các xâu dấu ngoặc đúng Quay lui 2 37.6% 152
Bảng số Quy hoạch động 3p 45.0% 151
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 33.2% 151
Hệ hai phương trình tuyến tính 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 26.0% 151
Xếp lá bài 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 68.1% 151