Problems

Problem ▴ Category Points AC % Users
Biển kiểm soát 1.Bài mẫu 1p 12.7% 31
Biến đổi ký tự hoa, ký tự thường trên xâu Xâu ký tự 2 45.4% 155
Biến Đổi Nhanh Nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 2 16.1% 103
Biến đổi xâu Quy hoạch động 3 34.4% 76
Biểu thức 1 phép toán Số học 1p 30.0% 47
Biểu thức căn thức trên dãy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 25.4% 279
Biểu thức cộng trừ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 54.7% 36
Biểu thức hậu tố Ba Lan 5.Cấu trúc-giải thuật 4 51.7% 218
Biểu thức lên xuống 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 58.5% 224
Biểu thức liên hệ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.1% 266
Biểu thức số học hai phép toán Số học 2p 41.8% 67
Biểu thức tính toán trên dãy 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 28.1% 373
Biểu thức tổng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 64.6% 112
Biểu thức tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 38.7% 30
Bình phương và lập phương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 73.5% 595
Bịt mắt bắt dê 4.Cơ bản-Thuật toán 3 68.4% 369
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 11.3% 30
Bộ ba Pitago 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.9% 147
Bộ ba Pytago Ad-Hoc 1.5p 13.1% 49
Bộ ba tăng 7.Nâng cao-Thử thách 4p 31.2% 22
Bò Bestie Ad-Hoc 1p 61.4% 102
Board game mang tên "Cùng nhau" Xâu ký tự 2 48.7% 32
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.1% 27
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 33.6% 165
Bội chung 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 40.2% 135
Bội số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 72.4% 358
Bội số đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 30.9% 56
Bước chân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 33.0% 55
Bước nhẩy Kangaroo 5.Cấu trúc-giải thuật 4 42.5% 37
Buôn dưa lê 4.Cơ bản-Thuật toán 3 42.6% 258
Buôn vàng Tham lam 2 35.2% 123
Búp bê Nga Tham lam 2 48.9% 378
Bút chì cùng màu Số học 2p 33.2% 72
Các chữ số tận cùng của lũy thừa Số học 4p 13.8% 4
Các loại của sên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.3% 34
Các lựa chọn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.5% 170
Các Đỉnh Núi 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 31.5% 307
Các đường chéo song song với đường chéo chính và đường chéo phụ của ma trận 4.Cơ bản-Thuật toán 2 42.6% 21
Căn bậc 2 của 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.0% 70
Cân bằng dương ___ 3.4p 3.3% 2
Cân bằng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.5% 15
Cân bằng mảng 4.Cơ bản-Thuật toán 3 29.9% 47
Cân bằng về 1 Ad-Hoc 2 31.6% 47
Cân bi ___ 1p 33.1% 35
Cận monodigit Tham lam 1.5p 13.6% 36
Cân đẩu vân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.1% 87
Cặp số hữu tỉ thân thiết Số học 4p 86.7% 4
Cặp xa nhau ___ 3.2p 6.7% 13
Cặp đôi hoàn hảo Tham lam 2 25.0% 53
Cắt hình vuông ít nhất Quy hoạch động 3 37.9% 76