Problems

Problem Category Points AC % Users ▾
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.9% 1117
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.8% 1107
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.6% 959
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.7% 869
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 63.5% 860
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 35.4% 608
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.0% 585
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 559
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.8% 541
0.Số ở giữa 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.7% 540
Tam Giác sao 3. Cơ bản-PP tính 1p 62.2% 515
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 38.7% 502
Chuyển đổi thời gian 3. Cơ bản-PP tính 1p 59.9% 464
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 438
0.3 cạnh tam giác 3. Cơ bản-PP tính 1p 31.3% 430
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.1% 427
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 19.7% 410
Phương trình bậc hai 3. Cơ bản-PP tính 1p 20.5% 381
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 28.9% 372
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.7% 353
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.0% 332
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.9% 302
Ốc sên 3. Cơ bản-PP tính 1 36.6% 292
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 45.9% 283
0.Các loại Tam giác 3. Cơ bản-PP tính 1p 18.4% 270
Tuổi của Bằng 3. Cơ bản-PP tính 1 68.1% 264
0.Nhiên liệu đã sử dụng 3. Cơ bản-PP tính 1p 65.4% 251
Tổng Ba Số Liên Tiếp 3. Cơ bản-PP tính 1 60.0% 246
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 26.8% 243
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.0% 215
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 38.6% 205
Tổng ba đa thức 3. Cơ bản-PP tính 2p 25.7% 195
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.9% 191
Bán vé 3. Cơ bản-PP tính 2 38.1% 191
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.9% 187
t2r3. Lại là bội số của 13 3. Cơ bản-PP tính 2p 25.1% 186
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp 3. Cơ bản-PP tính 2p 23.1% 168
Làm Thêm 3. Cơ bản-PP tính 2 35.9% 165
Sai khác (bản dễ) 3. Cơ bản-PP tính 2p 77.5% 164
Chèn Phần Tử 3. Cơ bản-PP tính 1 50.4% 162
Đồng hồ 3. Cơ bản-PP tính 2 32.7% 159
0.SigTest 3. Cơ bản-PP tính 1p 81.3% 150
Tính tổng trên dãy số nguyên 3. Cơ bản-PP tính 1 46.6% 148
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm 3. Cơ bản-PP tính 1 19.8% 140
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.0% 140
Hình Chữ Nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 50.7% 137
Số đối xứng 3. Cơ bản-PP tính 1p 49.8% 129
Tom and Jerry 3. Cơ bản-PP tính 1 25.4% 128
Đếm số cặp có tổng chẵn 3. Cơ bản-PP tính 2 30.6% 127
Hệ hai phương trình tuyến tính 3. Cơ bản-PP tính 1 24.1% 126