Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman hangdoiuutien 4 76.3% 21
Lại là Trinh thám hangdoiuutien 4 30.7% 16
Lại là giao hàng hangdoiuutien 5 51.4% 10
Phần tử trung vị hangdoiuutien 3 43.9% 34
Nối thanh kim loại hangdoiuutien 3 34.3% 76
Lắp ghép ống nước hangdoiuutien 2 43.6% 19
Giao hàng hangdoiuutien 3 38.0% 10
Trinh thám hangdoiuutien 4 26.4% 43
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không hangdoiuutien 4p 39.1% 8