Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Đếm số hình chữ nhật Số học 3p 35.0% 11
0.Tam giác Beginner 1p 34.9% 84
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố Basic 1p 34.8% 88
5.r2t2. Căn của 10 Beginner 1p 34.2% 22
Tổ chức sự kiện Tham lam 3p 34.2% 36
0.Thuế Beginner 1p 34.2% 60
Vịt con Beginner 1p 33.8% 37
0.cộng ma trận Basic 1p 33.5% 186
0.Kê khai mẫu tên Beginner 1 33.5% 69
MODULO 6 Basic 3 33.3% 1
0.Con mèo trong mũ Nâng Cao 3p 33.3% 2
Vị trí cân bằng Nâng Cao 2p 33.3% 13
5.Chuỗi lôgic 2 Beginner 1p 33.3% 9
0.t2r2. Một thời đã xa Beginner 1p 33.3% 53
Quảng trường Số học 1p 33.3% 18
Quy luật của dãy số Số học 1p 33.3% 32
Tìm số biết tổng của nó với các chữ số của nó Ad-Hoc 3p 33.3% 21
Xây dựng cửa 2 xuống hầm Tham lam 4 33.3% 3
Làm bóng tuyết Sinh Viên 3.5p 33.3% 9
Hoán vị 4 Quay lui 2p 33.1% 43
Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp Quy hoạch động 2p 32.8% 13
Vòng lặp Xâu ký tự 2 32.7% 12
Tính chất đơn điệu của dãy số Sinh Viên 2 32.5% 40
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) Số học 1p 32.5% 102
0.Số và vị trí bé nhất Beginner 1p 32.4% 169
Cắt hình vuông ít nhất Sinh Viên 3 32.3% 9
t2r3. Hoán vị tiếp theo Nâng Cao 3p 32.3% 9
0.Ước tính số lượng số nguyên tố Beginner 1p 32.3% 8
0.Equation Basic 1p 32.2% 333
Vị trí cân bằng Nâng Cao 2 32.1% 15
0.Hình vuông lớn nhất Quy hoạch động 3p 31.8% 13
Ghép Hình Beginner 1p 31.6% 189
Bàn phím của Rambo Beginner 1 31.4% 10
Đánh bài 3 cây Xâu ký tự 2 31.3% 28
5.T.Bên dưới đường chéo chính Beginner 1p 31.3% 14
Tiến, Lùi hay Dừng Basic 1p 31.2% 28
Vi rút Nâng Cao 2p 31.1% 25
Dấu hiệu chia hết cho 11 Xâu ký tự 1p 31.1% 13
Rút tiền từ ngân hàng Quy hoạch động 3p 31.0% 10
Trinh thám Nâng Cao 4 30.8% 17
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd Quy hoạch động 4p 30.8% 5
Họ tên thành tên họ Xâu ký tự 1 30.8% 11
0.SB. ATM withdrawal Tham lam 3p 30.8% 4
Hình tròn nhỏ nhất và hình chữ nhật nhỏ nhất Basic 2 30.6% 22
Kiểm tra ngày hợp lệ Số học 1 30.5% 49
0.t2r3. Sáng chủ nhật Beginner 1p 30.3% 9
0.Tăng lương Beginner 1p 30.0% 56
0.Fibonacci Array Beginner 1p 30.0% 56
0.Cắt Ruy Băng Quy hoạch động 2p 30.0% 45
0.t2r3. Mã morse Beginner 1p 30.0% 4