Problems

Problem ▾ Category Points AC % Users
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd Quy hoạch động 4p 30.8% 5
Đường đi cuối cùng Quay lui 3p 26.1% 31
Đường gấp khúc Basic 2 27.7% 25
Đong nước dfs and similar 4 30.5% 28
Đồng hồ báo thức Ad-Hoc 1p 75.0% 2
Đồng hồ Basic 2 11.9% 11
Đóng cửa cửa hàng Nâng Cao 2 6.8% 10
Đổi tiền Tham lam 1p 28.3% 51
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 83.3% 4
Đỉnh đặc biệt Graphs 3 100.0% 1
Đỉnh và Thung lũng Beginner 1p 18.2% 4
Định thức Nâng Cao 3p 23.9% 16
Điểm trung bình Nâng Cao 1 15.9% 12
Đi Buôn Nâng Cao 4p 28.0% 12
Đi bộ trong thời gian Beginner 1p 66.7% 7
Đếm đoạn Beginner 3p 12.8% 41
Đếm đồ thị con Graphs 2.5p 100.0% 1
Đếm trên dãy số Sinh Viên 1 28.6% 12
Đếm số đoạn thẳng cắt đường thẳng y = x Sinh Viên 1 18.4% 9
Đếm số xâu nhị phân không chứa 101 Sinh Viên 4p 27.8% 4
Đếm số ước của n giai thừa Sinh Viên 3 24.0% 6
Đếm số ước Số học 2p 22.1% 12
Đếm số số chính phương Nâng Cao 2 24.8% 21
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương Basic 2p 24.6% 92
Đếm số nghịch thế của phép thế Chia để trị 3 26.1% 16
Đếm số hình chữ nhật Số học 3p 38.9% 11
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Nâng Cao 4p 21.3% 78
Đếm số bit 1 Chia để trị 3 26.5% 12
Đếm màu vỏ lon Monster Energy Beginner 1 59.0% 17
Đếm chuột túi Tham lam 2p 11.9% 13
Đếm cặp có tổng giới hạn Nâng Cao 3p 25.0% 14
Đắp Nền Nhà Nâng Cao 3 0.0% 0
Đảo từ Xâu ký tự 1p 43.1% 49
Đảo ngược và so sánh Quy hoạch động 3 37.5% 4
Đạo Hàm đa thức Beginner 1p 48.9% 101
Đánh bài 3 cây Xâu ký tự 2 23.6% 15
Đàn kiến Ad-Hoc 1p 48.7% 10
Đa giác đều Beginner 1p 55.0% 9
Yasuo và những người bạn Nâng Cao 5p 20.0% 1
Xử lý đơn hàng Hash 2p 20.8% 4
Xây Tháp Beginner 2p 23.9% 133
Xây dựng lan can đường sắt Cát Linh - Hà Đông Sinh Viên 2p 18.6% 10
Xây dựng danh bạ Xâu ký tự 4p 40.0% 8
Xây dựng cửa xuống hầm Tham lam 3 63.6% 5
Xây dựng cửa 2 xuống hầm Tham lam 4 33.3% 3
Xâu đối xứng dài nhất Quy hoạch động 3 21.4% 3
Xâu k đối xứng Xâu ký tự 3 23.3% 6
Xâu hình sin Quay lui 3p 45.7% 21
Xâu FIBONACCI (đơn giản) Chia để trị 2 12.5% 9
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 100.0% 1