Problems

Problem ▴ Category Points AC % Users
Số đối xứng Basic 1p 48.9% 37
Số đối xứng chẵn 2 Ad-Hoc 2 48.8% 61
Sơn cột Beginner 1 29.8% 10
Sự khác biệt ngày Ad-Hoc 1p 66.7% 2
Sửa hàng rào Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Sức mạnh tập thể Quay lui 3p 50.8% 23
SX. Lu Ban Nâng Cao 3p 100.0% 1
t2r2. Mở Hàng Nâng Cao 3p 20.0% 14
t2r2. Tích của dãy cấp số cộng Beginner 1p 23.3% 49
t2r2. Tổng dãy số Nâng Cao 2p 18.6% 8
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa Nâng Cao 3p 26.2% 15
t2r3. Hoán vị tiếp theo Nâng Cao 3p 32.3% 9
t2r3. Lại là bội số của 13 Basic 2p 11.7% 38
t2r3. Phép nội suy Prarabol Nâng Cao 3p 76.9% 9
Tắc đường Ad-Hoc 1p 0.0% 0
Tách Số Ad-Hoc 3p 36.0% 7
Tam giác Beginner 1p 38.9% 5
Tam giác Ad-Hoc 3 35.7% 6
Tam Giác Pascal Beginner 1p 14.1% 17
Tam Giác sao Basic 1p 51.8% 219
Tam giác đều nội tiếp Basic 1 100.0% 1
Tám Hậu Quay lui 3p 49.0% 31
Tập Tam giác Nâng Cao 3 20.0% 2
Teemo Hái Nấm dfs and similar 4p 10.5% 5
Thám tử Watson Ad-Hoc 1p 85.7% 4
Thang Máy dfs and similar 3 41.2% 7
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 4p 46.2% 6
Thao tác trên cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 5.7% 1
Thao tác xem, xen, xóa, sửa trên dãy số Chia để trị 4p 57.1% 2
Thể tích khối cầu Beginner 1p 35.5% 392
Thơ Haiku Beginner 1 74.4% 23
Thống kê tần suất xuất hiện Sinh Viên 2 65.1% 33
Thu hoạch Nấm linh chi Tham lam 2p 7.3% 4
Thu hoạch cà chua Tham lam 1p 54.3% 29
Thuật toán mã hóa Huffman Tham lam 4 81.8% 5
Thuê xe đạp Tham lam 4 19.6% 6
Tích hai số phức Nâng Cao 2 25.0% 3
Tích hai đa thức Basic 3p 43.1% 16
Tiến, Lùi hay Dừng Basic 1p 30.8% 27
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước Hash 4p 11.4% 9
Tìm hai số có tích lớn nhất Beginner 1p 18.0% 8
Tìm hai số có tích nhỏ nhất Beginner 1p 29.5% 12
Tìm kiếm chuỗi số Beginner 1p 40.0% 1
Tìm kiếm taxi Nâng Cao 4 50.0% 1
Tìm số biết tổng của nó với các chữ số của nó Ad-Hoc 3p 32.3% 19
Tìm điểm trong hình tròn và gần một điểm cho trước nhất Nâng Cao 2p 27.4% 36
Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung dfs and similar 3 55.6% 8
Tính chất đơn điệu của dãy số Sinh Viên 2 32.1% 39
Tính giai thừa Beginner 1 26.2% 14
Tính số ngày Nâng Cao 3p 38.7% 49