Problems

Problem ▴ Category Points AC % Users
Hàm ngược của hàm giai thừa Sinh Viên 1 58.8% 7
Hệ ba phương trình tuyến tính Basic 1 50.0% 2
Hệ hai phương trình tuyến tính Basic 1 17.2% 61
Hello World! Basic 1p 43.2% 611
Hình Chữ Nhật Basic 1p 45.2% 68
Hình chữ nhật Ad-Hoc 1 13.5% 30
Hình Tròn Nhỏ Nhất Số học 2p 10.2% 5
Hình tròn nhỏ nhất và hình chữ nhật nhỏ nhất Basic 2 30.6% 22
Họ tên thành tên họ Xâu ký tự 1 30.8% 11
Hóa đơn Beginner 1p 86.7% 9
Hoán vị 4 Quay lui 2p 32.9% 42
Hoán vị lặp Quay lui 3 61.9% 58
Hợp số và số nguyên tố Số học 2p 20.3% 9
Hotel Beginner 1 41.0% 29
Huaauhahhuahau Beginner 1p 100.0% 1
In Tượng Basic 2p 45.8% 15
Kế hoạch Năng lượng Ad-Hoc 1p 62.5% 5
Khai Xuân 2015 - Số may mắn dfs and similar 3 50.0% 1
Khiêu vũ của Robot Nâng Cao 2p 25.0% 3
Khu vực còn lại Beginner 1p 83.3% 9
Khu vực Hàng đầu Beginner 1p 68.4% 9
Khuyến mại Tham lam 3p 19.5% 25
Kiểm tra hoán vị Nâng Cao 2p 35.7% 13
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không Sinh Viên 1 38.6% 34
Kiểm tra ngày hợp lệ Số học 1 31.2% 37
Kiểm tra số Armstrong Beginner 1 44.0% 147
Kiểm tra xem có hai điểm trùng nhau không Nâng Cao 1p 0.0% 0
Lại là Robot quét vôi Ad-Hoc 3p 22.9% 8
Lại là số may mắn Quay lui 1.5 25.4% 23
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp Basic 2p 27.6% 67
Làm bài tập Beginner 1 16.1% 35
Làm bóng tuyết Sinh Viên 3.5p 33.3% 9
Lặn Beginner 1p 13.3% 2
Lắp ghép ống nước Tham lam 2 36.0% 7
Lẻ vs Chẵn Sinh Viên 4p 45.5% 12
Lẻ, chẵn hoặc gian lận Beginner 1p 52.4% 5
Leo Thang Quy hoạch động 2p 49.2% 65
Liệt kê những số đi được trong bài mọi con đường về không Nâng Cao 3p 53.1% 10
Liệt kê trên dãy Sinh Viên 2p 24.8% 25
Lớp Ad-Hoc 1p 100.0% 4
Lũy thừa Nâng Cao 3p 36.0% 3
Ma trận xoáy trôn ốc Beginner 2 37.3% 28
MacPRONALTS Beginner 1p 100.0% 5
Mật mã Caesar Xâu ký tự 1 18.9% 26
Máy Bay Tham lam 3p 19.2% 5
Máy gấp Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Merry Christmaaas Beginner 1p 70.8% 44
Mở rộng vườn Beginner 1 41.1% 50
Mua đất sao hỏa Quy hoạch động 3 10.5% 1
Múi giờ Beginner 1p 43.4% 40