Cuộc thi giải thuật tối ưu vòng online 1


Problems

Problem Points AC Rate Users
Mua nhà 1p 24.8% 49
Tung đồng xu 1p 32.7% 32
Lật mặt các đồng xu 2 59.6% 39
Thi học kì 2p 31.1% 24
Diễn tập 2p 11.1% 4
Tổng tập con 2 52.4% 8
Tico và hàm swap 2 23.5% 9
Sai số của số thực 2 6.5% 10
Lại là sai khác 3p 12.3% 16
SupperThiêuThân 3 24.4% 7
Ước nguyên tố lớn nhất 3 18.0% 11
Sắp xếp dãy số 3 15.0% 2

Comments