Contests

Upcoming contests

There are no scheduled contests at this time.

Past contests

Contest Users
Bài thực hành số 1 CNTT5_K62
Nov 24, 2023, 1:10
01:41 long
73
Bài thực hành số 1 CNTT1_K62
Nov 16, 2023, 21:40
01:50 long
67
Thực hành CNTT6K62
Nov 16, 2023, 19:30
02:00 long
70
Thi thử Olympic tin học sinh viên khối chuyên rated
Nov 12, 2023, 1:30 - Nov 12, 2023, 4:45
03:15 window
14
Bài thực hành số 1 CNTT5-K62
Oct 31, 2023, 19:00
7 days long
20
120
Marathon Coder 2023 vòng chung kết rated
Oct 27, 2023, 21:00
02:00 long
28
191
Cuộc thi kỷ niệm 20 năm (luyện tập)
Oct 20, 2023, 11:00
8 days 14:00 long
97
Marathon Coder 2023 - Vòng Loại 2 Tuần 2 rated
Oct 20, 2023, 9:00
02:00 long
43
Marathon Coder 2023 - Vòng Loại 1 Tuần 2 rated
Oct 17, 2023, 9:00
02:00 long
48
181
39
Marathon Coder 2023 - Vòng Loại 2 Tuần 1 rated
Oct 13, 2023, 9:00
02:00 long
75
197
Marathon Coder 2023 - Vòng Loại 1 Tuần 1 rated
Oct 10, 2023, 9:00
02:00 long
90
Luyện tập OLP 2023 lần 3 rated
Sep 30, 2023, 9:00 - Sep 30, 2023, 11:30
02:30 window
42
Luyện tập OLP 2023 lần 2 rated
Sep 23, 2023, 9:15 - Sep 23, 2023, 11:15
02:00 window
38
Luyện tập OLP 2023 lần 1 rated
Sep 16, 2023, 9:15 - Sep 16, 2023, 11:15
02:00 window
69
KTLT CNTT1 K63 - 2
Jun 13, 2023, 4:45
01:00 long
44