Contests

Upcoming contests

There are no scheduled contests at this time.

Past contests

Contest Users
THE IT CLUBS FRESHMAN CODE WAR rated
May 21, 2023, 2:20
02:40 long
84
Freshman code war test
May 11, 2023, 12:40
9 days 13:40 long
78
Bài thực hành số 2 Lớp KỸ THUẬT ĐIỆN 1 rated
May 6, 2023, 0:25
5 days long
28
18
Ôn tập phân tích thiết kế thuật toán
Apr 27, 2023, 8:00
20 days 08:00 long
63
22
Ken's problem collection
Apr 23, 2023, 9:00
14 days long
28
DSA SHOWDOWN 2 rated
Apr 19, 2023, 20:30
04:00 long
71
DSA SHOWDOWN 1 rated
Apr 17, 2023, 22:35
02:25 long
75
Bài thực hành KTLT số 1 Khoa Điện Lớp KTĐTVT2 - K62 rated
Apr 15, 2023, 3:08
11 days 08:52 long
97
Fast DP rated
Apr 4, 2023, 20:00
02:45 long
40
Chiến thần thiết kế thuật toán (vòng 2) rated
Mar 18, 2023, 8:45
03:20 long
78
fast contest 2
Mar 17, 2023, 22:45
02:00 long
37
fast algorithms test
Mar 15, 2023, 2:59
01:31 long
33
Kĩ thuật lập trình CNTT1-K63
Mar 12, 2023, 20:00
13:00 long
103
Chiến thần thiết kế thuật toán (vòng 1) rated
Mar 11, 2023, 7:45
03:00 long
107
Bài thực hành KTLT ngày 10/2/2023 rated
Mar 10, 2023, 3:30
02:30 long
84
111
97
Cuộc thi lập trình dành cho K63 (vòng 2) rated
Jan 8, 2023, 7:30
02:30 long
91