Contests

Ongoing Contests

Contest Users
Chiến thần thiết kế thuật toán (vòng luyện tập 1)
Ends in 34 days 09:44:23
Jan 18, 2023, 8:00
53 days 12:00 long
47

Upcoming Contests

Contest
Cuộc thi lập trình dành cho K63 (vòng chung kết) rated
Starting in 27764 days 09:14:23.
Feb 11, 2099, 19:30
03:00 long

Past Contests

Contest Users
Cuộc thi lập trình dành cho K63 (vòng 2) rated
Jan 8, 2023, 7:30
02:30 long
91
Thực hành tin đại cương CNTTVA1K63 B5
Jan 4, 2023, 3:30
02:15 long
49
Thực hành Tin đại cương B1
Jan 4, 2023, 0:56
2 days 04:33 long
56
Thực hành tin đại cương CNTTVA1K63 B4
Dec 28, 2022, 3:35
02:00 long
22
Cuộc thi lập trình dành cho K63 (vòng 1) rated
Dec 25, 2022, 8:00
02:30 long
97
Thực hành tin đại cương CNTTVA1K63 B3
Dec 21, 2022, 3:35
02:00 long
32
Thực hành tin đại cương CNTTVA1K63 B2
Dec 14, 2022, 3:35
02:00 long
35
Thực hành Tin đại cương CNTTVA1 K63
Dec 7, 2022, 3:30
02:00 long
42
Thuật toán Ứng dụng CNTT4
Nov 17, 2022, 3:45
02:00 long
66
Thuật toán Ứng dụng CNTT3
Nov 17, 2022, 1:15
02:00 long
18
18
83
Marathon Coder 2022 - Vòng Chung kết rated
Oct 29, 2022, 21:20
02:30 long
39
Marathon Coder 2022 - Vòng Tuần 4 rated
Oct 22, 2022, 9:00 - Oct 22, 2022, 13:00
02:00 window
84
Marathon Coder 2022 - Vòng Tuần 3 rated
Oct 15, 2022, 9:00 - Oct 15, 2022, 13:00
02:00 window
91
89
Marathon Coder 2022 - Vòng Tuần 2 rated
Oct 8, 2022, 9:00 - Oct 8, 2022, 13:00
02:00 window
100
95
Marathon Coder 2022 - Vòng Tuần 1 rated
Oct 1, 2022, 9:00 - Oct 1, 2022, 13:00
02:00 window
127
151