Contests

Upcoming Contests

There are no scheduled contests at this time.

Past Contests

Contest Users
63
Bài tập Giải tích số
May 14, 2022, 3:38
61 days long
74
Cuộc thi Hackathon
May 13, 2022, 20:45 - May 13, 2022, 22:40
01:45 window
9
Cuộc thi UTC2 Techwar vòng thi chung kết rated
Mar 26, 2022, 21:00
02:30 long
32
71
UTC2 TECHWAR vòng thi thứ tư rated
Mar 19, 2022, 21:30
02:10 long
56
Cuộc thi UTC2 Code Contest vòng thi thứ nhất rated
Mar 13, 2022, 8:30
01:30 long
5
UTC2 TECHWAR vòng thi thứ ba rated
Mar 12, 2022, 20:30
02:00 long
81
UTC2 TECHWAR vòng thi thứ hai rated
Mar 5, 2022, 20:30
02:00 long
126
UTC2 TECHWAR vòng thi thứ nhất rated
Feb 26, 2022, 20:30
02:00 long
50
Demo UTC2 rated
Feb 17, 2022, 11:37 - Mar 17, 2022, 12:37
01:30 window
87
Cuộc thi Olympic Tin học cấp Trường năm 2021 rated
Jan 8, 2022, 19:15 - Jan 8, 2022, 23:15
04:00 window
170
Cuộc thi chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam dành riêng cho K62 (Vòng thi thứ hai) rated
Nov 27, 2021, 18:00 - Nov 28, 2021, 10:00
04:30 window
64
60
Lập trình chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam vòng thi thử rated
Nov 13, 2021, 18:00 - Nov 14, 2021, 11:00
05:00 window
51
Bài thực hành số 4 Khoa Lớp CNTT4 - K62 (Phần 2) rated
Nov 8, 2021, 4:25
15 days long
89
Bài thực hành số 4 Khoa Lớp CNTT4 - K62 rated
Nov 8, 2021, 3:58
8 days long
101
Bài thực hành KTLT số 3 Khoa CNTT Lớp CNTT4 - K62 rated
Nov 1, 2021, 4:40
6 days long
87
Bài thực hành số 2 Lớp CNTT4- K62 rated
Oct 25, 2021, 4:28
7 days long
94
Marathon Coder 2021 - Vòng Chung kết rated
Oct 23, 2021, 21:00
02:00 long
47