Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Tặng hoa Crush 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 62.5% 39
Tổng đặc biệt 2 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 16.9% 19
Tìm số cuối cùng 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 20.0% 86
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 04. Cơ bản-Thuật toán 2 32.1% 27
0.SupperThiêuThân 04. Cơ bản-Thuật toán 3 25.0% 5
Sắp xếp truyện tranh 04. Cơ bản-Thuật toán 3 21.1% 8
Anh hùng bàn phím 04. Cơ bản-Thuật toán 2 21.7% 9
Lại là tặng hoa Crush 04. Cơ bản-Thuật toán 3 83.3% 4
Vương quốc La mã 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 21.3% 9
Tần suất xuất hiện của chữ số 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 66.7% 6
Các số xuất hiện nhiều lần 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 17.7% 10
Vấn đề MODULO 04. Cơ bản-Thuật toán 3 12.6% 6
Hoán Vị Lớn Nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 13.2% 4
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 40.8% 18
Lát nền nhà cho Nobita 04. Cơ bản-Thuật toán 1 46.7% 7
Bộ 3 số tổng bằng 0 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 4.7% 5
Ếch nhảy 04. Cơ bản-Thuật toán 3 11.4% 9
Từ xuất hiện nhiều nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 3 20.0% 11
Số đường đi 04. Cơ bản-Thuật toán 4 38.5% 5
M số lớn nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 3 16.5% 12
Số thiếu 04. Cơ bản-Thuật toán 1 50.0% 27
Bịt mắt bắt dê 04. Cơ bản-Thuật toán 3 64.7% 74
Sắp xếp nổi bọt (BUBBLE SORT) 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 52.4% 18
Cây ATM trả tiền 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 36.0% 13
Chẵn với lẻ 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 15.2% 3
Lẻ vs Chẵn 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 50.0% 19
Tìm số đầu tiên 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 10.3% 7
Trao giải chung kết marathon 04. Cơ bản-Thuật toán 2 27.1% 68
Cực trị theo tính chất đồng dư 04. Cơ bản-Thuật toán 1 26.1% 38
Chu vi và diện tích đa giác lồi 04. Cơ bản-Thuật toán 2 42.1% 45
Dãy con đơn điệu tăng dài nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 50.6% 63
Dãy đảo dấu luân phiên 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 33.3% 16
Dãy gần cấp số cộng 04. Cơ bản-Thuật toán 2 14.8% 15
Các đường chéo song song với đường chéo chính và đường chéo phụ của ma trận 04. Cơ bản-Thuật toán 2 41.0% 17
Đếm trên dãy số 04. Cơ bản-Thuật toán 1 30.0% 19
Đếm số hoán vị lặp 04. Cơ bản-Thuật toán 3 16.7% 3
Tính điểm thi đấu bóng đá 04. Cơ bản-Thuật toán 2 45.2% 14
Đếm số đoạn thẳng cắt đường thẳng y = x 04. Cơ bản-Thuật toán 1 21.5% 35
Tính chất đơn điệu của dãy số 04. Cơ bản-Thuật toán 2 32.3% 88
Sắp xếp chèn (INSERTION SORT) 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 48.1% 21
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không 04. Cơ bản-Thuật toán 1 30.2% 128
Lập lịch 04. Cơ bản-Thuật toán 3 20.0% 9
Liệt kê trên dãy 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 21.7% 39
Tính toán trên ma trận 04. Cơ bản-Thuật toán 2 26.7% 46
Hàm ngược của hàm giai thừa 04. Cơ bản-Thuật toán 1 54.5% 49
Nhân 2 số lớn 04. Cơ bản-Thuật toán 2 35.3% 27
Phép giao hai tập hợp 04. Cơ bản-Thuật toán 3 57.1% 26
Sắp xếp chọn (SELECTION SORT) 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 46.9% 14
Trung bình cộng và trung bình nhân 04. Cơ bản-Thuật toán 1 24.6% 93
Tính điểm thi lập trình 04. Cơ bản-Thuật toán 1 43.5% 15