Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.0% 402
Khôi phục cấp số cộng Ad-Hoc 2p 17.8% 10
Ba số nguyên Ad-Hoc 1p 12.3% 37
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 417
0.Chia Team 7.Nâng cao-Thử thách 2p 30.7% 270
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 58.0% 103
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.6% 869
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 7.2% 20
Tic-Tac-Toe Ad-Hoc 1.5p 23.7% 22
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.4% 279
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.1% 298
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.3% 94
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.6% 210
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.4% 710
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 22.2% 118
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.3% 1277
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.5% 306
Cùng học linux Xâu ký tự 2 12.8% 25
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.1% 146
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 18.2% 53
Easy Problem 7.Nâng cao-Thử thách 3p 16.7% 113
Tổng đặc biệt 2 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 20.9% 100
Tìm số cuối cùng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 25.7% 326
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 16.2% 77
Thay xâu 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 8.1% 11
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 22.4% 11
Đổi tiền nhanh Tham lam 1.5p 43.3% 157
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 28.4% 27
Sinh các xâu dấu ngoặc sai Quay lui 2p 13.2% 12
Cận monodigit Tham lam 1.5p 14.0% 31
Bò Bestie Ad-Hoc 1p 57.1% 43
Vòng quanh thành phố 7.Nâng cao-Thử thách 4p 17.5% 7
Hoán đổi phần tử hai dãy 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 46.1% 46
Đặt cờ hiệu 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 31.0% 112
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 12.2% 46
Trượt môn Chia để trị 2p 19.9% 100
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 36.3% 103
Mảnh vỡ thủy tinh 1.Bài mẫu 1p 20.4% 29
Xâu thuần 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 40.1% 67
Number removal puzzle 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 19.4% 34
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 20.8% 11
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 33.0% 123
Lại là đổi sang cơ số 3 Số học 2p 32.3% 30
Smol sudoku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 35.7% 64
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 17.0% 16
Phân loại bia Quy hoạch động 3p 27.5% 63
Đi trên đường chéo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 66.7% 3
Quân tượng thú vị Map 2p 18.1% 71
Phần tử đằng trước xa nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 45.9% 63
Dãy số chia dư Quy hoạch động 2.4p 34.3% 10