Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.2% 169
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2.2p 17.3% 65
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 378
0.Chia Team 7.Nâng cao-Thử thách 2p 31.1% 251
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 64.4% 94
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.3% 755
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 8.0% 16
Tic-Tac-Toe Ad-Hoc 2p 26.2% 9
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.2% 233
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 28.2% 273
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 11.1% 86
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.9% 183
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.9% 632
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.3% 108
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.6% 1171
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 38.9% 266
Cùng học linux Xâu ký tự 2 13.0% 22
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 27.5% 125
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 16.0% 39
Easy Problem 7.Nâng cao-Thử thách 3p 16.6% 97
Tổng đặc biệt 2 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 23.5% 93
Tìm số cuối cùng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 24.9% 296
Đặt cờ hiệu 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 29.4% 77
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2.4p 17.2% 38
Trượt môn Chia để trị 2p 21.3% 83
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.1% 78
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 21.3% 11
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 29.7% 80
Lại là đổi sang cơ số 3 Số học 2p 32.0% 29
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 22.1% 15
Phân loại bia Quy hoạch động 3p 29.6% 52
Quân tượng thú vị Map 2p 16.4% 51
Phần tử đằng trước xa nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2.6p 49.0% 49
Tích ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 2.8p 27.0% 32
Liên hoan Đồ thị 3 25.9% 33
Cầu phương hình tròn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.3% 69
Điểm - gốc - đường tròn 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 19.3% 56
Hệ thặng dư gần đầy đủ Ad-Hoc 1.5p 21.3% 28
Board game mang tên "Cùng nhau" Xâu ký tự 2 60.5% 21
Phân đoạn tuyệt đối 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 19.3% 33
Gấp giấy ngang dọc Ad-Hoc 1.5p 14.0% 36
Phần tử đằng trước nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2.4p 23.8% 51
Tích và tổng Tham lam 1.5p 25.9% 54
Tìm số 4.Cơ bản-Thuật toán 3 56.8% 15
Điểm bất động Ad-Hoc 1.5p 42.7% 31
Tìm điểm thuộc tam giác xa với một điểm cho trước nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 81.8% 8
Xây tháp chẵn lẻ Tham lam 2p 19.6% 64
Trị tuyệt đối lớn nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.6% 84
ADN Quay lui 2 55.2% 39
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.1% 1192