Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.6% 732
Tìm số nguyên tố 1.Bài mẫu 2 11.7% 101
Cưa gỗ ___ 1p 25.9% 149
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.8% 170
Khôi phục cấp số cộng Ad-Hoc 2p 24.0% 117
Phân thân ___ 1p 34.5% 152
Life in an array ___ 2p 10.3% 45
Trung vị của k phần tử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.5% 20
Ba số nguyên Ad-Hoc 1p 12.5% 60
Faulty problem ___ 4p 9.5% 6
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 468
0.Chia Team 7.Nâng cao-Thử thách 2p 30.5% 308
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 59.0% 126
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.4% 1048
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 7.7% 24
Tic-Tac-Toe Ad-Hoc 1.5p 20.1% 46
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.1% 341
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.7% 341
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.1% 114
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.1% 252
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.8% 817
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 23.1% 135
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.7% 1480
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.9% 369
Cùng học linux Xâu ký tự 2 19.7% 42
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.2% 174
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 18.6% 62
Easy Problem 7.Nâng cao-Thử thách 3p 17.3% 135
Tổng đặc biệt 2 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 19.1% 119
Tìm số cuối cùng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 25.7% 392
Tập viết chữ O ___ 1p 53.3% 141
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 15.7% 105
Thay xâu 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 13.3% 25
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.4% 59
Đổi tiền nhanh Tham lam 1.5p 45.8% 211
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 21.3% 35
Sinh các xâu dấu ngoặc sai Quay lui 2p 11.2% 16
OLP16 - DÃY HÌNH VUÔNG ___ 2p 15.6% 24
Cận monodigit Tham lam 1.5p 14.3% 43
Bò Bestie Ad-Hoc 1p 60.4% 114
Danh sách sinh viên (Đề 2) ___ 3p 38.0% 17
Danh sách sinh viên (Đề 1) ___ 3p 14.6% 22
Vòng quanh thành phố 7.Nâng cao-Thử thách 4p 24.5% 12
Hoán đổi phần tử hai dãy 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 48.7% 73
Tom và Jerry ___ 1.5p 8.9% 29
Cắt đa giác ___ 1.5 27.6% 52
Màu điểm (Đề 1) ___ 3p 23.5% 14
Vẽ hình chữ nhật ___ 1p 47.2% 225
Đặt cờ hiệu 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 32.3% 188
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 11.7% 53