0.Luffy thăm bạn


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Xuân Mậu Tuất đã đến gần. Năm nay, Luffy quyết định bay từ đảo Zou đến Hà Nội để thăm bạn bè của mình. Vì muốn ở lại một thời gian dài nên Luffy quyết định xây một căn nhà để ở. Anh ta sẽ tìm vị trí căn nhà sao cho tổng khoảng cách từ căn nhà của mình đến nhà từng người bạn của mình là nhỏ nhất. Biết rằng một căn nhà có thể có nhiều người bạn của Luffy sống chung và các căn nhà đều nằm trên trục tọa độ \(Ox\).

Hãy viết chương trình đưa ra tổng khoảng cách nêu trên.

Chú ý rằng Luffy có thể chọn bất cứ vị trí nào trên trục \(Ox\) để làm nhà ở (kể cả xây chồng lên nhà bạn mình).

Input

Dòng đầu chứa số nguyên \(N\) là số người bạn của Luffy.

Dòng tiếp theo bao gồm \(N\) số nguyên \(A_1, A_2, ..., A_n\) là vị trí căn nhà mà người bạn thứ \(i\) của Luffy đang sống.

Khoảng cách đi từ căn nhà \(i\) đến căn nhà \(j\) là: \(|A_i - A_j|\)

• \(1 \le N \le 500\)

• \(1 \le A_i \le 30000\)

Output

Một số nguyên dương duy nhất là tổng khoảng cách nhỏ nhất từ nhà của Luffy đến nhà các người bạn.

Example

Input:

2
3 5

Output:

2

Input:

2
2 2

Output:

0

Giải thích test 1: Luffy có thể chọn ở vị trí 3, 4, 5 đều thu được tổng nhỏ nhất là 2.

Giải thích test 2: Luffy có thể chọn ở vị trí 2 thu được tổng nhỏ nhất là 0.


Comments


 • 0
  laducminh2k3  commented on April 22, 2020, 10:12 p.m.

  cho em hoỉ làm thế nào để xem đc code của các thành viên khác


  • 0
   TICHPX  commented on April 22, 2020, 10:32 p.m.

   Khi em nộp bài AC đạt điểm tối đa em sẽ xem được


 • 0
  Just2  commented on April 21, 2020, 1:30 a.m.

  Cho e xin giá trị test 21->25 ạ


 • 0
  gio689  commented on Oct. 3, 2019, 12:15 p.m. edit 2

  }