Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 76.0% 100
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 38.0% 134
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 4 31.1% 49
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 33.9% 133
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 46.9% 337
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 38.0% 99
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 50.3% 185
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 44.6% 355
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 29.1% 20