Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 71.9% 64
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 35.0% 29
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 5 46.0% 14
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 44.6% 53
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 33.9% 105
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 41.0% 36
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 39.1% 16
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 26.2% 69
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 28.8% 13