Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 73.8% 22
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 29.4% 24
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 5 30.3% 11
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 44.9% 57
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 37.5% 111
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 44.8% 23
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 33.0% 19
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 33.2% 86
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 30.4% 14