Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 73.2% 67
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 46.1% 75
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 5 46.0% 14
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 44.6% 84
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 43.3% 217
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 42.2% 61
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 41.8% 17
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 37.4% 173
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 28.8% 13