Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 75.5% 94
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 46.5% 92
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 5 37.6% 31
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 40.4% 96
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 44.6% 250
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 39.9% 76
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 47.3% 63
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 39.4% 199
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 32.6% 17