Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 75.8% 93
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 46.0% 82
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 5 36.8% 29
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 42.8% 91
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 44.7% 235
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 39.7% 72
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 47.4% 56
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 38.1% 186
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 32.6% 17