Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 16.9% 96
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.1% 308
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.9% 653
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 25.4% 249
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.2% 88
5.Khớp Ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 34.0% 36
5.Thời gian còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 38.9% 294
5.Shadow Fiend 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 75.7% 25
Thơ Haiku 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 69.3% 203
Làm bài tập 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 14.7% 99
Bàn phím của Rambo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 32.2% 31
Trò chơi với dãy số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 19.9% 25
Hotel 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 36.4% 265
Chuỗi hoàn hảo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 60.0% 90
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 44.8% 237
Sơn cột 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 34.8% 155
Rambo và phép toán trừ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 87.7% 67
3 gói kẹo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 51.9% 297
Rambo cắt cỏ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 17.6% 3
Thừa số đặc biệt 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 17.9% 6
Gom Nhóm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 32.5% 35
Tiền Điện Nhà Dan 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 48.8% 39
Rich Number 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 25.1% 113
Phân Loại Tam Giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 47.8% 20
Các Đỉnh Núi 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 4.4% 18
Biến Đổi Nhanh Nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 4.7% 13
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 22.8% 39
Simple Calculate 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.2% 310
0.Bóng chuyền 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.7% 33
0.Tuổi trong ngày 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.5% 449
0.Ổ cắm điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 82.7% 353
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.0% 55
Hai hóa đơn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.0% 32
5.Vượt quá Z 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.3% 55
0.Số dương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.5% 634
0.t2r2.Thách thức của Bino 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.6% 222
0.Tăng dân số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 16.4% 10
0.Kê khai mẫu tên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 35.5% 113
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.6% 65
0.Sáu số lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.8% 487
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.5% 247
0.Số và vị trí bé nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.7% 252
0.Vùng bên phải 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.5% 87
0.Cực dễ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.6% 533
5.Trình tự của số và tổng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.7% 69
Lặn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.4% 9
0.Tiền giấy và Tiền xu 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 12.1% 70
Trận đánh Pomekons 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.5% 2
5.Grenais 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 100.0% 2
0.Tọa độ của một điểm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.4% 537