Phân tích thiết kế thuật toán CNTT_1_3_6_K60


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) 1p 35.6% 176
Factorial of a large number 3p 52.5% 166
Đếm số cặp cột điện bằng nhau 4p 22.9% 166
Đếm giầy 2p 51.0% 56
Quán CaFe 2p 32.5% 69
Xây dựng lan can đường sắt Cát Linh - Hà Đông 2p 40.5% 52
Thu hoạch cà chua 1p 35.6% 130
Cổ vũ 4p 14.8% 34
Chăn bò 3 30.9% 32
Tico và dãy số 2p 29.4% 11
Giải cứu công chúa 3 50.0% 5
Giả thiết Goldbach 3p 23.3% 31
Tam giác 3 19.5% 15
Tìm điểm trong hình tròn và gần một điểm cho trước nhất 2p 29.6% 54
Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp 2p 31.2% 39
Đường gấp khúc 2p 13.5% 57
Lượng nước 3 24.6% 26
Buôn vàng 2 47.1% 93
Lại là Robot quét vôi 3p 16.7% 36
Thang Máy 3 32.9% 33
Khai Xuân 2021 - Số may mắn 3 59.4% 19
Chữ số 6 và 8 4p 60.8% 51
Đua ngựa 4 30.6% 9
Kho báu 3 41.7% 9
Bịt mắt bắt dê 3 65.2% 82
0.Cánh cửa thần kì 3p 24.2% 57
Chào đón tân sinh viên K59 3 12.3% 13
Xóa k chữ số được số lớn nhất 3 31.8% 21
Trinh thám 4 33.2% 86
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Dijkstra 3 73.5% 21
Sắp xếp có điều kiện 2 56.3% 180
Phần tử trung vị 3 44.9% 57
Nối thanh kim loại 3 37.5% 111
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không 4p 30.4% 14
Đếm số đường đi trong bài mọi con đường về không 3p 31.0% 21
0.Tính tổng dãy fibonacci 5p 10.7% 24
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất 4p 38.8% 107
Dãy con đơn điệu tăng dài nhất 3p 52.7% 74
Cắt thanh kim loại 3p 32.1% 29
Đếm số nghịch thế của phép thế 3 32.5% 52

Comments

There are no comments at the moment.