Thông báo Marathon Coder vòng loại tuần 1


posted on Sept. 29, 2019, 9:46 p.m.

Thông báo Marathon Coder vòng loại tuần 1

Trải qua vòng thi đầu tiên, đã có số lượng lớn các sinh viên tham gia thi và phần lớn các bạn đều đạt được kết quả khá tốt. Sau đây xin chúc mừng 8 bạn có điểm cao nhất tuần 1 nhé:

1 _ hung1911 , Nguyễn Thiện Hùng , Kỹ thuật điện tử viễn thông 03 - K59

2 _ 181500678, Hoàng Mạnh Hưng Kỹ thuật điện 01 K59

3 _ phong_181601733, Phạm Văn Phong Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 01 K59

4 _ nek Nguyễn Duy Nội , Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03 K59

5 _ dinhanh Nguyễn Đình Ánh , Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03 K59

6 _ hoangbgno1 Nguyễn Việt Hoàng , Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03 K59

7 _ Thang181602121 Nguyễn Mạnh Thắng , Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 01 K59

8 _ Vinh_TDH Bùi Tiến Vinh , Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 02 K59

Những bạn chưa có trong danh sách thì đừng buồn nhé, chúng ta sẽ cố gắng vào các vòng thi sau

Đặc biệt các sinh viên có kế quả tốt sẽ được BTC lập danh sách đề nghị GV giảng dạy xem xét cộng điểm thành phần môn học tương ứng với điều kiện:

▶️Tham gia tối thiểu 2 trong số 4 cuộc thi tuần

▶️Điểm cộng được tính theo số bài làm được/ Tổng số bài của 4 tuần

Các bạn có thắc mắc về cuộc thi hay về bài thi thì liên hệ : https://www.facebook.com/EEE.Club.UTC/?epa=SEARCH_BOX


Comments

There are no comments at the moment.