Thông báo Marathon Coder vòng loại tuần 2


posted on Oct. 15, 2019, 9:38 a.m.

Thông báo Marathon Coder vòng loại tuần 2

Trải qua vòng thi đầu tiên, đã có số lượng lớn các sinh viên tham gia thi và phần lớn các bạn đều đạt được kết quả khá tốt. Sau đây xin chúc mừng 8 bạn có điểm cao nhất tuần 2 nhé:

1 hoanglong294, Nguyễn Hoàng Long, 181601324, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03, k59, 100

2 huyenthoai9xo1, Nguyễn văn chiểu, 181402922, Kỹ thuật điện tử viễn thông 03 k59, 100

3 minh_181403290, Nguyễn Tuấn Minh, 181403290, Kỹ thuật điện tử viễn thông 03, k59, 100

4 duydaica, Vũ Quang Duy, 181613256, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03, K59, 100

5 SzH_P, Đặng Dương Huy, 181610131, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03, K59, 100

6 Chinh_181611767, Phùng Văn Chinh, 181611767, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 01, K59, 97

7 hoangbgno1, Nguyễn Việt Hoàng, 181601720, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03, K59, 94

8 gio689, Chu Minh Sinh, 181602320, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03, K59, 93

Những bạn chưa có trong danh sách thì đừng buồn nhé, chúng ta sẽ cố gắng vào các vòng thi sau

Đặc biệt các sinh viên có kế quả tốt sẽ được BTC lập danh sách đề nghị GV giảng dạy xem xét cộng điểm thành phần môn học tương ứng với điều kiện:

▶️Tham gia tối thiểu 2 trong số 4 cuộc thi tuần

▶️Điểm cộng được tính theo số bài làm được/ Tổng số bài của 4 tuần

Các bạn có thắc mắc về cuộc thi hay về bài thi thì liên hệ : https://www.facebook.com/EEE.Club.UTC/?epa=SEARCH_BOX


Comments

There are no comments at the moment.