Thông báo Marathon Coder vòng loại tuần 3


posted on Oct. 15, 2019, 9:42 a.m.

Thông báo Marathon Coder vòng loại tuần 3

Trải qua vòng thi đầu tiên, đã có số lượng lớn các sinh viên tham gia thi và phần lớn các bạn đều đạt được kết quả khá tốt. Sau đây xin chúc mừng 8 bạn có điểm cao nhất tuần 3 nhé:

1 ,duc181400789, Nguyễn Bá Anh Đức, 181400789, Kỹ thuật điện tử viễn thông 04, K59, 58

2, Csgt113vp, Ngô Thanh Long, 191201785, Công nghệ thông tin 5, K60, 58

3, chinh_181400696, Khuất Đình Chính, 181400696, Kỹ thuật điện tử viễn thông 03, K59, 52

4, Duytdh59, Vũ Văn Duy, 181603057, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03, K59, 52

5, hung_181503676, Phạm Văn Hưng, 181503676, Kỹ thuật điện 02, K59, 52

6, tamky, Nguyễn Đức Đạt, 181501870, Kỹ thuật điện 02, K59, 52

7, thien_181500686, Nguyễn Chí Thiện, 181500686, Kỹ thuật điện 02, K59, 52

8, Peter2k9xxx, Trịnh Hoàng Long, 181613714, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 02, K59, 52

Những bạn chưa có trong danh sách thì đừng buồn nhé, chúng ta sẽ cố gắng vào các vòng thi sau

Đặc biệt các sinh viên có kế quả tốt sẽ được BTC lập danh sách đề nghị GV giảng dạy xem xét cộng điểm thành phần môn học tương ứng với điều kiện:

▶️Tham gia tối thiểu 2 trong số 4 cuộc thi tuần

▶️Điểm cộng được tính theo số bài làm được/ Tổng số bài của 4 tuần

Các bạn có thắc mắc về cuộc thi hay về bài thi thì liên hệ : https://www.facebook.com/EEE.Club.UTC/?epa=SEARCH_BOX


Comments

There are no comments at the moment.