Thông báo Marathon Coder vòng loại tuần 4


posted on Oct. 22, 2019, 6:35 a.m.

Thông báo Marathon Coder vòng loại tuần 4

Trải qua vòng thi 4, đã có số lượng lớn các sinh viên tham gia thi và phần lớn các bạn đều đạt được kết quả khá tốt. Sau đây xin chúc mừng 8 bạn vào vòng chung kết tuần 4 nhé:

1 tunglaptrinhc, Nguyễn Sơn Tùng 181410589, Kỹ thuật điện tử viễn thông 03 K59, 70

2 tan20_tb, Nguyễn Trung Anh, 181413294, Kỹ thuật điện tử viễn thông 03, K59, 70

3 thaolinh1620, Trần Thị Thuỳ Linh, 181602214, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 02, K59, 50

4 Thanhhai2000tb, Nguyễn Thanh Hải, 1191203541, Công ngệ thông tin 2, K60, 42

5 hoang181401809, Chu Huy Hoàng, 181401809, Kỹ thuật điện tử viễn thông 01, K59, 40

6 gio689, Chu Minh Sinh, 181602320, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03, K59, 40

7 huyenthoai9xo1, Nguyễn Văn Chiểu, 181402922, Kỹ thuật điện tử viễn thông 03, K59, 40

8 Vanhiep02, Trương Văn Hiệp, 181602338, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 01, K59, 40

Đặc biệt các sinh viên có kế quả tốt sẽ được BTC lập danh sách đề nghị GV giảng dạy xem xét cộng điểm thành phần môn học tương ứng với điều kiện:

▶️Tham gia tối thiểu 2 trong số 4 cuộc thi tuần

▶️Điểm cộng được tính theo số bài làm được/ Tổng số bài của 4 tuần

Các bạn có thắc mắc về cuộc thi hay về bài thi thì liên hệ : https://www.facebook.com/EEE.Club.UTC/?epa=SEARCH_BOX


Comments

There are no comments at the moment.