Kết quả thi thử vòng 2


posted on April 1, 2017, 11:11 a.m.

BTC vui mừng thông báo vòng 2 cuộc thi thử đã kết thúc tốt đẹp.

BTC sẽ xem xét kết quả và thông báo người thắng cuộc.

Để có căn cứ trao giải, các bạn có thành tích cao nhất vui lòng gửi thông tin xác nhận về BTC qua địa chỉ mail: online.judge.utc@gmail.com:

  • Họ và tên,
  • Mã sinh viên
  • Lớp
  • Số điện thoại - mạng (viettel, mobi, vina...)

Cuộc vui sẽ tiếp tục ở vòng 3 vào 20h ngày 8/4/2017. Mời các bạn tham dự.


Comments

There are no comments at the moment.