0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M
C 10M
C++03 10M
C++11 10M

Author:
Problem type

Nhập vào tọa độ x, y cho 2 điểm A và B trên mặt phẳng.(A,B không nằm trên các trục tọa độ). Kiểm tra xem đoạn thẳng AB có cắt cả trục hoành và trục tung không? Nếu có in ra “YES” ngược lại in ra “NO”.

Đầu vào:

4 giá trị phân cách nhau bởi dấu cách lần lượt là tọa độ \(x_A, y_A, x_B, y_B\)

Đầu ra

YES hoặc NO

Ví dụ:

Input:

1 2 2 5.1

Output:

NO
Phan Hữu Tuấn

Comments


 • 1
  hoancutephomaique  commented on Feb. 2, 2021, 11:17 a.m.

  hic test 1 là gì thế m.n


  • 1
   username291  commented on Feb. 4, 2021, 10:23 a.m.

   chỉ cần xAxB<0 and yAyB<0 thôi là đc nhé.

   import java.util.Scanner;
   //import java.lang.Math;
   
   public class b1 {
     public static void main(String[] args) {
       Scanner sc = new Scanner(System.in);
       double xa,xb,ya,yb;
       xa=sc.nextDouble();
       ya=sc.nextDouble();
       xb=sc.nextDouble();
       yb=sc.nextDouble();
       if(xa*xb<0&&ya*yb<0)
         System.out.println("YES");
       else
         System.out.println("NO");
     }
   }

 • 2
  DuyAnhhh  commented on Sept. 11, 2020, 10:37 p.m.

  Bài này chỉ cần xA vs xB trái dấu và yA vs yB trái dấu là cắt cả tung vs hoành nhé bạn ^^


 • 1
  nguyenanhtuyet  commented on Sept. 11, 2020, 12:15 p.m.

  hic ko biết test 4 sai chỗ nào huhu sửa k đc