Định dạng 24h


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 100M

Author:
Problem type

Cho một thời gian ở định dạng 12 giờ AM/PM, nhiệm vụ của bạn là chuyển chúng sang định dạng 24 giờ.

Lưu ý: Nửa đêm là 12:00:00 AM trên đồng hồ 12 giờ và 00:00:00 trên đồng hồ 24 giờ. Trưa là 12:00:00 PM trên đồng hồ 12 giờ và 12:00:00 trên đồng hồ 24 giờ.

Input

Một chuỗi string đại diện cho thời gian ở định dạng 12 giờ (hh:mm:ssAM hoặc hh:mm:ssPM, 01<=hh<=12 và 0<=mm,ss<=59)

Output

Thời gian sau khi đã chuyển đổi sang định dạng 24 giờ hợp lệ

Example :

Input

07:05:45PM

Output

19:05:45
utc

Comments


 • 0
  cotyey  commented on April 12, 2020, 4:45 a.m.

  Java8 : System.out.println(LocalTime.parse(new Scanner(System.in).next(), DateTimeFormatter.ofPattern("hh:mm:ssa")));


 • 2
  haidv  commented on April 11, 2020, 4:18 a.m.

  haha, em đi cop đấy, dạo này a hơi i, tiếng quá, giúp bọn e tuần sau nhé


 • 1
  Nam_CNTT2_K58  commented on April 11, 2020, 1:46 a.m.

  quả bài chất thực sự 12:00:00 sáng <=> 24h đêm ^^