Bán vé


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Bộ phim “Fast And Furious 9” vừa được phát hành! Hiện tại có N khách hàng đang đứng xếp hàng để mua vé. Mỗi người trong số họ có 1 đúng tờ tiền mệnh giá 25k hoặc 50k hoặc 100k. Okami là nhân viên bán vè ở rạp chiếu phim CGV. Do sơ suất nên anh ta đã quên mất mã két nên không có tiền để trả lại khách.

Vì Okami rất yêu thích tờ tiền 50k màu đỏ, nên anh ta sẽ giữ lại tất cả những tờ tiền 50k, và chỉ sử dụng tờ tiền 25k để trả lại cho khách hàng.

Hỏi: Okami có thể bán vé cho mỗi khách hàng theo đúng thứ tự hay không (giá 1 vé “Fast and Furious 9” là 25k) ?
Input

 • Dòng đầu tiên ghi 1 số nguyên N (1 <= N <= 10^6).

 • Dòng thứ 2 ghi N số nguyên có giá trị 25 hoặc 50 hoặc 100.
  Output

 • Nếu Okami có thể bán vẻ cho mỗi khách hàng theo đúng thứ tự thì in ra “YES” và ngược lại thì in ra “NO”.
  Example

  Input
  4
  25 25 50 50
  Output
  YES
utc

Comments