0.Kê khai mẫu tên


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Theo dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015, hạn chế độ dài tên người không quá 25 chữ cái.

Có thể hiểu là nếu giữa các tên phải để 1 dấu cách và giả thiết có 5 âm trong tên, như vậy, độ dài cần thiết để chứa dữ liệu tên sẽ là 30 ký tự.

Nhiệm vụ của bạn là, cho một dòng văn bản, để cho biết nó có phù hợp với một mẫu dài 30 ký tự (kể cả dấu cách) hay không.

Đầu vào

Đầu vào là một dòng văn bản L (1≤|L|≤500).

Đầu ra

Đầu ra được đưa ra trong một dòng đơn. Nó phải là "CO" (không có dấu ngoặc kép) nếu dòng chữ L dài đến 30 ký tự. Nếu L có hơn 30 ký tự, đầu ra phải là "KHONG".

VÍ DỤ 1

INPUT 1

Nguyễn Y Vân

OUTPUT 1

CO

VÍ DỤ 2

INPUT 2

Công Tần Tôn Nữ Trang Mỹ Lệ Ngọc Huyền Huỳnh Hoa Lá Liễu Bạch Mộng Hồng Nga

OUTPUT 2

KHONG


Comments


 • 0
  rfcuongtay  commented on May 18, 2023, 1:22 a.m.

  siuuu


 • 0
  TICHPX  commented on Dec. 24, 2018, 10:11 a.m.

  Thật là hiểm với test 03 có Tiếng Việt có dấu


  • 0
   I_love_NguyenLinh  commented on Dec. 24, 2018, 12:22 p.m.

   ủa e chạy trên máy test đó ok mà nộp lại chết nhỉ !!