0.Sự khác biệt


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc bốn giá trị số nguyên tên là A, B, C và D. Tính và in sự khác nhau giữa tích \(A * B\) và \(C * D\) \((A * B - C * D)\).

Đầu vào

Tệp đầu vào chứa 4 giá trị số nguyên.

Đầu ra

In Khac biet = theo ví dụ sau, với một khoảng trống trước và sau khi tín hiệu bằng.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

5

6

7

8

OUTPUT 1

Khac biet = -26

VÍ DỤ 2

INPUT 2

0

0

7

8

OUTPUT 2

Khac biet = -56

VÍ DỤ 3

INPUT 3

5

6

-7

8

OUTPUT 3

Khac biet = 86


Comments


 • 2
  Tan_CNTT3_K60  commented on Jan. 13, 2021, 10:28 a.m.

  chấm bằng java cứ RTE là sao nhỉ


  • 1
   TICHPX  commented on Jan. 13, 2021, 10:34 a.m.

   Em dùng java 10 đi, java8 đang lỗi