Super thiêu thân


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type

Thiêu thân là con vật lao vào mục tiêu mà không suy nghĩ. Thiêu thân Pluto cũng vậy, mục tiêu của nó là lao qua 1 cái hang động nằm ngang có gai chìa ra từ cả trần lẫn đáy hang. Giả sử hang có trần và đáy song song với nhau, các gai đều vuông góc với trần và đáy, Pluto có thể lao qua được hang đó theo 1 đường thẳng với mỗi lần đâm xuyên qua gai, nó phải chịu 1 sát thương (kể cả đâm vào sát đỉnh gai). Bạn hãy lập trình để tính lượng sát thương tối thiểu mà Pluto phải chịu khi bay qua hang.

Đầu vào:

 • Dòng đầu tiên là số nguyên H chỉ chiều cao của hang (1<H<10000).
 • Dòng thứ 2 là số nguyên L chỉ chiều dài của hang (1<L<100000).
 • Dòng thứ 3 là 1 dãy L số nguyên h1 chỉ chiều dài của gai đâm ra từ trần hang. (0<=h1<H)
 • Dòng thứ 4 là 1 dãy L số nguyên h2 chỉ chiều dài của gai đâm ra từ đáy hang. (0<=h2<H)

Đầu ra:

 • Số nguyên duy nhất chỉ sát thương ít nhất mà thiêu thân nhận được khi bay xuyên qua hang.

Ví dụ 1:

Đầu vào

10
6
1 2 3 2 2 1 
2 2 2 2 2 2

Đầu ra

0

Ví dụ 2

Đầu vào

5
10
1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Đầu ra

4

Giải thích:

 • VD 1: Pluto chỉ cần bay ở độ cao từ 3->6 là đã không đâm phải chướng ngại vật nào.
 • VD 2: Pluto bay ở độ cao 3 thì vướng ít chướng ngại vật nhất với 4 gai.

Comments


 • 1
  Hoan_CNTT_VA2_K61  commented on June 10, 2022, 2:41 p.m.

  Đề cho h1,h2>=0 làm cứ tưởng có thể đi sát đáy hoặc trần :))