Đếm số cặp cột điện bằng nhau


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Java 10 4.0s
Memory limit: 977M
Java 10 488M

Author:
Problem type

Tico làm công nhân xây lắp đường dây điện, nên phải trồng các cây cột điện thẳng hàng tăm tắp nhưng có chiều cao khác nhau. Sau khi hoàn thành đứng ngắm hàng cột điện để nghiệm thu thì gặp thầy giáo dạy toán ngày xưa. Thầy giáo hỏi có bao nhiêu cặp hai cột điện có chiều cao bằng nhau. Bạn hãy giúp Tico trả lời cho thầy giáo dạy toán nhé.

Input:

Dòng đầu là số nguyên dương \(N (1 \le N \le 10^6)\)

Dòng tiếp theo là \(n\) số nguyên dương \(a_1,a_2, ..., a_n (1 \le a_i \le 10^5)\)

Output

Một số nguyên không âm là số cặp cột điện cao bằng nhau

Example

Input

8
7 4 2 8 6 4 2 4

Output

4

Giải thích:

Có các cặp \((a_2,a_6), (a_2,a_8), (a_3,a_7), (a_6,a_8)\) cao bằng nhau.


Comments


 • 1
  TICHPX  commented on Jan. 13, 2021, 10:47 p.m.

  Java chạy chậm hơn, cần set lại time


  • 3
   cotyey  commented on Jan. 14, 2021, 3:00 a.m.

   custom lại cái IO chạy như c++ ngay thầy à :D


 • 2
  Tan_CNTT3_K60  commented on Jan. 13, 2021, 12:23 p.m.

  tăng time cho Java đi thầy, sài map mà không ăn ạ.