Tổng chuỗi điều hòa


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Toto học lập trình cô giáo cho bài tập như sau

Cho số nguyên dương \(n (1<n < 31)\)

Hãy tìm phân số tối giản là tổng của \[ \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ...\frac{1}{n} \]

Toto chưa biết làm thế nào các bạn lập trình giúp Toto nhé

Input

Dòng đầu là số bộ test \(t\) có giá trị không vượt quá 20 Dòng tiếp theo là t số nguyên dương mỗi số có giá trị không quá 30 cách nhau một khoảng trống

Output Gồm t dòng mỗi dòng là một thân số tối giản là tổng của chuỗi điều hòa tương ứng với một test case

Ví dụ

input

3
1 2 4

output

1/1
3/2
25/12
tichpx

Comments


 • 1
  Kiên201210192CNTT4K61  commented on Aug. 27, 2021, 3:04 p.m.

  include<bits/stdc++.h>

   using namespace std;
   int main(){
   unsigned long long n,a[31],i,j,ts=1,ms=1,x;
   cin>>n;
   for(i=1;i<=n;i++){
    cin>>a[i];
    if (a[i]==1){ cout<<"1/1"<<endl; continue;}
    for (j=2;j<=a[i];j++){
      ts=ts*j+ms;
      ms=ms*j; 
    } 
    cout<<ts/__gcd(ts,ms)<<"/"<<ms/__gcd(ts,ms)<<endl;
    ts=1;ms=1;
   } 
   }

  ai xem giúp em sai ở đâu vậy ạ, chạy trên máy đúng mà test báo sai hết =((


 • 1
  TICHPX  commented on Aug. 19, 2021, 12:54 a.m.

  Cảm ơn bạn mình sửa lại test rồi


 • 1
  _Juu  commented on Aug. 17, 2021, 10:02 a.m.

  Thầy ơi test sai ạ?


  • 1
   TICHPX  commented on Aug. 18, 2021, 11:18 a.m.

   Test nào sai em nhỉ