Xây dựng lan can đường sắt Cát Linh - Hà Đông


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Python 3 1.5s
Memory limit: 98M
Python 3 977M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Hiện nay tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang thi công những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị đưa vào sử dụng.

enter image description here

Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý quyết định xây dựng hai hàng lan can hai bên dọc tuyến đường sẽ làm bằng các trụ ống bằng sứ. Có hai công ty trúng thầu thi công hai hàng lan can hai bên:

  1. Công ty A của Đức đã chuẩn bị n các cột sứ có độ dài từng ống \(a_1, a_2, ... ,a_n\)

  2. Công ty B Hàn Quốc đã chuẩn bị m các cột sứ có độ dài từng ống \(b_1, b_2, ... ,b_m\)

Để đảm bảo tính thẩm mỹ thì người ta sẽ chọn các cặp ống sứ (ống thứ nhất của công ty A, ống thứ 2 của công ty B) có độ cao bằng nhau để xây dựng hai hàng lan can 2 bên cho cân đối. Bạn hãy giúp họ chọn được số cặp ống có độ cao bằng nhau nhiều nhất nhé:

Input

Dòng đầu gồm 2 số n và m \(1 \leq n,m \leq 10^6\)

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương có giá trị trong đoạn \([1,1000]\) tương ứng với độ cao của các ống sứ của công ty A

Dòng cuối cùng là m số nguyên dương có giá trị trong đoạn \([1,1000]\) tương ứng với độ cao của các ống sứ của công ty B

Output

Một giá trị duy nhất là số cặp ống sứ được chọn

Ví dụ

Input

6 7
8 4 8 5 4 9
3 8 8 8 8 4 7

Output

3

Giải thích Có 3 cặp được chọn là (8,8), (8,8), (4,4) thỏa mãn tính chất phải bằng nhau và ống thứ nhất phải của công ty A, ống thứ hai phải của công ty B

tichpx

Comments

There are no comments at the moment.