Trợ giúp


Trong quá trình sử dụng bạn sẽ gặp phải một số mã trên hệ thống Judge.utc. Trong hướng dẫn này sẽ liệt kê tất cả các mã bạn có thể gặp phải trên Judge.utc và mô tả chi tiết các mã này.

AC - Được chấp nhận

Khi bạn nhận được mã AC sau khi nộp bài thì có nghĩa chương trình của bạn đã vượt qua các thử nghiệm! Trong một số trường hợp, mã AC còn có thể đi kèm với các thông tin phản hồi bổ sung từ code của bạn.

WA - Chương trình chưa đúng

Chương trình của bạn không vượt qua được tất cả các test. Trong trường hợp này thông báo còn có thể đi kèm với các thông tin phản hồi thêm về những gì mà bạn đã làm sai.

IR - Trả về không hợp lệ

Chương trình của bạn trả về một mã thoát khác 0Đối với các ngôn ngữ như Python hay Java, điều này thường sẽ được đi kèm với tên của các chương trình ngoại lệ, ví dụ, NameErrorhoặc java.lang.NullPointerException ...

RTE - Chương trình lỗi trong thời gian chạy

Chương trình của bạn lỗi trong thời gian chạy. Điều này sẽ chỉ xảy ra cho các ngôn ngữ như C hay C ++. Dưới đây miêu tả một số trường hợp RTE tiêu biểu hay gặp phải:
Phản hồiMiêu tả
segmentation faultChương trình của bạn bị lỗi bởi SIGSEGV.  Nói chung, điều này có nghĩa là chương trình của bạn chạy quá bộ nhớ.
Trong một số trường hợp, nó cũng có thể có nghĩa là bạn đang truy cập vào mảng ngoài giới hạn.
floating point exceptionChương trình của bạn thực hiện một hoạt động số học không tốt, chẳng hạn như tồn tại một số giá trị không xác định.
killedChương trình của bạn đã bị tê liệt bởi thời gian chạy bởi một số lý do nào đó mà chúng tôi không kiểm soát được.
opening files is not allowedKhông được phép mở tập tin
{} syscall disallowed
std::bad_allocnew không bố trí đủ bộ nhớ.
failed initializingChương trình của bạn sử dụng quá nhiều dữ liệu được xác định trong phạm vi toàn cục. Một ví dụ điển hình là các mã như thế này int arr[10000][10000]trên một bài toán với 64mb - mảng nói trên sẽ mất 381mb, vượt xa giới hạn cho phép.

OLE - Output vượt quá giới hạn

Chương trình của bạn xuất ra quá nhiều dữ liệu để stdout, thường lớn hơn 256MB (mặc dù một số vấn đề có thể có tùy chỉnh).

MLE - Bộ nhớ vượt quá giới hạn

Chương trình của bạn vượt quá bộ nhớ cho phép. Đôi khi, điều này có thể tương đương như một RTE vớisegmentation faulthoặc std::bad_alloc.

TLE - Thời gian vượt quá giới hạn

Chương trình của bạn mất quá nhiều thời gian để thực hiện.

IE - Lỗi nội bộ

Nếu bạn thấy điều này, nó có nghĩa là các câu lệnh gặp phải một lỗi hoặc cấu hình của problemsetter là không chính xác. Quản trị nhận được thông báo của tất cả các lỗi nội bộ bằng email, và như vậy thì không cần phải làm bất cứ điều gì khác - IE thường sẽ được giải quyết trong vòng 24 giờ.