0.Chia Team


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Bài toán rất đơn giản: Có n thí sinh từ mọi miền tổ quốc cùng thi đỗ vào UTC trong kì thi tuyển sinh Đại học vừa qua. Nhà trường sẽ chia các bạn thí sinh vào m lớp học với quy định mỗi lớp có ít nhất 1 sinh viên. Sau khi chia lớp xong, từng cặp sinh viên trong cùng một lớp sẽ trở thành bạn của nhau. Nhiệm vụ của bạn là viết chương trình tính toán xem số lượng tối thiểu và số lượng tối đa nhất có thể của số lượng cặp bạn có thể hình thành sau khi chia lớp.

Input:

 • Dòng duy nhất gồm 2 số nguyên \(n,m ( 1 <= m <= n <= 10^9)\) - Tương ứng là số lượng các thí sinh đỗ và số lượng Lớp học dự định sẽ chia.

Output:

 • Dòng duy nhất gồm 2 số \(a\) và \(b\). Tương ứng là số lượng tối thiểu và số lượng tối đa nhất có thể cần tìm.

Example:

Input:

5 1

Output:

10 10

Comments


 • 1
  culuamanh01  commented on Jan. 10, 2020, 6:17 a.m.

  Em thấy các học sinh giữa các lớp có thể đổi cho nhau
  VD: 3 em tên 1 2 3 chia vào 2 lớp.
  Cách cách chia:
  1 2 lớp thứ nhất 3 lớp thứ hai.
  1 3 lớp thứ nhất 2 lớp thứ hai.
  2 3 lớp thứ nhất 1 lớp thứ hai.
  Coi như lớp thứ nhất và lớp thứ hai là như nhau thì chia đc 3 cách.
  Theo bộ test thì chỉ có 1 cách duy nhất tức vai trò của 3 học sinh 1 2 3 khi chia lớp là như nhau ,nhưng khi chia vào từng lớp thì vai trò lại khác nhau.
  Ai có thể giải thích chỗ này cho em đc ko ạ


 • 0
  kengaming123vn  commented on March 16, 2019, 11:05 p.m.

  ai giải thích cho mình tại sao 10 10 với


 • 1
  nam_qc_54  commented on Nov. 3, 2018, 4:16 a.m.

  ad cho em hỏi cái chia lớp là mình thích chia như nào cũng đc ạ miễn sao mỗi lớp có ít nhất một học sinh hay là chia học sinh theo trung bình học sinh từng lớp


  • 1
   NguyenQuangKhai  commented on Dec. 25, 2018, 9:54 a.m.

   nam_qc_54 thích chia sao cũng đk bạn ah. miễn là mỗi lớp có ít nhất 1 học sinh.