Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng Ad-Hoc 3p 8.9% 69
0.Chia Team Ad-Hoc 2p 15.7% 34
0.Tặng hoa Crush Ad-Hoc 4p 58.0% 28
0.Ghép đôi Basic 1p 43.9% 163
Teemo Hái Nấm dfs and similar 4p 10.5% 5
0.Luffy thăm bạn Beginner 2p 19.5% 38
0.Luffy và Sanji Basic 2p 11.3% 19
0.Luffy và ước số Basic 2p 14.4% 23
0.Quà Tết Basic 2p 27.9% 44
0.Ngày tiếp theo Beginner 1p 27.2% 121
5.Trò chơi mới Basic 3p 22.3% 15
Bánh đa nem Basic 1p 60.2% 160
Số đối xứng chẵn 2 Ad-Hoc 2 49.1% 63
Cùng học linux Xâu ký tự 2 12.0% 9
Quán CaFe Basic 2 15.0% 12
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 14.9% 22
0.Cộng hai số Basic 1p 43.1% 452
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không Basic 2 36.2% 215
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì Basic 2 20.3% 84
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng Basic 2 14.6% 91
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy Basic 2 20.7% 116
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất Basic 2 41.0% 85
Bài toán trên dãy số Nâng Cao 4 22.2% 8
0.Trung bình cộng Basic 1p 21.8% 249
0.Sắp xếp chẵn/lẻ Basic 1p 25.5% 180
0.Số lẻ / chẵn Basic 1p 17.9% 188
0.cộng ma trận Basic 1p 33.5% 186
0.cộng véc tơ Basic 1p 47.4% 126
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 37.9% 183
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 40.3% 424
0.nhân ma trận Basic 1p 37.5% 69
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố Basic 1p 34.8% 88
0.Đoạn số có tổng bằng nhau Nâng Cao 4p 12.9% 9
0.Tuổi của các con Basic 1p 70.4% 374
0.Hình vuông Basic 1p 50.2% 319
Bản làng vui vẻ Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.Circle Basic 1p 29.9% 416
5.Tổng 3 số nguyên Beginner 1p 18.3% 35
5.Chọn Team Basic 3 25.9% 6
5.Khớp Ảnh Beginner 2 35.2% 25
Đảo ngược và so sánh Quy hoạch động 3 37.5% 4
5.Thời gian còn lại Beginner 1 43.7% 50
5.Shadow Fiend Beginner 1 80.0% 8
5.Hàm Max Basic 2 23.0% 33
Thơ Haiku Beginner 1 69.4% 25
Go and Back Basic 2 100.0% 3
Làm bài tập Beginner 1 16.0% 36
Đồng hồ Basic 2 12.2% 12
Những chữ số đen đủi Basic 3 21.2% 6
Bàn phím của Rambo Beginner 1 31.4% 10