Problems

Problem Category Points AC % Users
Top 3 6.KSLT-phối hợp thuât toán 2p 20.5% 27
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 368
0.Chia Team 7.Nâng cao-Thử thách 2p 31.2% 247
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 64.2% 94
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.8% 713
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 8.7% 16
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.3% 216
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 28.1% 261
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 11.2% 82
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 26.0% 178
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.9% 617
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3p 24.4% 108
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.7% 1138
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.4% 261
Cùng học linux Xâu ký tự 2 13.2% 22
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 27.7% 124
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 16.0% 39
Easy Problem 7.Nâng cao-Thử thách 3p 16.8% 94
Tổng đặc biệt 2 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 23.7% 91
Tìm số cuối cùng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 24.9% 286
Trượt môn Chia để trị 2p 21.1% 80
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 35.9% 70
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 16.9% 8
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 31.9% 71
Lại là đổi sang cơ số 3 Số học 2p 32.0% 29
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 22.5% 14
Phân loại bia Quy hoạch động 3p 29.5% 51
Quân tượng thú vị Map 2p 16.2% 50
Liên hoan Đồ thị 3 26.3% 33
Board game mang tên "Cùng nhau" Xâu ký tự 2 62.5% 20
Tìm số 4.Cơ bản-Thuật toán 3 100.0% 3
Trị tuyệt đối lớn nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.9% 79
ADN Quay lui 2 56.8% 36
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 49.5% 1094
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 11.1% 29
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.4% 560
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 27.0% 280
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 20.1% 485
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 28.6% 433
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 45.5% 327
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 26.4% 24
0.Trung bình cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 25.8% 617
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 22.0% 418
0.Số lẻ / chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 20.3% 656
0.cộng ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.9% 476
cộng véc tơ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 53.7% 385
0.Đảo mảng ký tự 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.8% 505
0.nhân ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 39.6% 217
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 49.7% 358
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 29.8% 44