Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng Ad-Hoc 3p 8.3% 57
0.Chia Team Ad-Hoc 2p 14.9% 31
0.Tặng hoa Crush Ad-Hoc 4p 57.7% 24
0.Ghép đôi Basic 1p 43.1% 146
Teemo Hái Nấm dfs and similar 4p 10.5% 5
0.Luffy thăm bạn Beginner 2p 20.1% 36
0.Luffy và Sanji Basic 2p 12.2% 19
0.Luffy và ước số Basic 2p 15.0% 22
0.Quà Tết Basic 2p 28.8% 43
0.Ngày tiếp theo Beginner 1p 27.8% 118
5.Trò chơi mới Basic 3p 22.2% 14
Bánh đa nem Basic 1p 63.7% 124
Số đối xứng chẵn 2 Ad-Hoc 2 47.2% 59
Cùng học linux Xâu ký tự 2 12.0% 9
Quán CaFe Basic 2 34.5% 7
Quà Tết UTC 2019 Quy hoạch động 2p 16.2% 22
0.Cộng hai số Basic 1p 42.1% 417
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không Basic 2 36.7% 206
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì Basic 2 20.2% 82
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng Basic 2 14.3% 84
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy Basic 2 20.3% 110
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất Basic 2 41.6% 80
Bài toán trên dãy số Nâng Cao 4 19.6% 6
0.Trung bình cộng Basic 1p 22.6% 241
0.Sắp xếp chẵn/lẻ Basic 1p 25.7% 175
0.Số lẻ / chẵn Basic 1p 17.6% 179
0.cộng ma trận Basic 1p 33.7% 183
0.cộng véc tơ Basic 1p 47.2% 120
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 38.5% 177
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 40.5% 416
0.nhân ma trận Basic 1p 37.4% 68
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố Basic 1p 33.9% 79
0.Đoạn số có tổng bằng nhau Nâng Cao 4p 12.9% 9
0.Tuổi của các con Basic 1p 70.4% 361
0.Hình vuông Basic 1p 51.5% 297
Bản làng vui vẻ Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.Circle Basic 1p 29.8% 396
5.Tổng 3 số nguyên Beginner 1p 21.2% 29
5.Chọn Team Basic 3 25.9% 6
5.Khớp Ảnh Beginner 2 34.4% 24
Đảo ngược và so sánh Quy hoạch động 3 37.5% 4
5.Thời gian còn lại Beginner 1 44.1% 38
5.Shadow Fiend Beginner 1 80.0% 4
5.Hàm Max Basic 2 28.6% 28
Thơ Haiku Beginner 1 73.2% 21
Go and Back Basic 2 100.0% 3
Làm bài tập Beginner 1 17.4% 34
Đồng hồ Basic 2 11.5% 10
Những chữ số đen đủi Basic 3 16.7% 5
Bàn phím của Rambo Beginner 1 28.6% 6