Số đối xứng chẵn 2


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Số nguyên n được gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau. Ví dụ: 99,121,606 là các số đối xứng.

Duy rất thích các số đối xứng có độ dài chẵn. Vì vậy Duy đã ngồi viết ra dãy số tăng dần có quy luật trên(11,22,...6886,...)

Sau khi viết được dãy số dài vô hạn. Duy muốn đố bạn số đối xứng độ dài chẵn thứ N trong dãy số trên có giá trị là bao nhiêu.

Input:

 • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N ( 1<=N<=1000)

Output:

 • Số thứ N trong dãy các số đối xứng có độ dài chẵn.

Example:

Input

10

Output

1001

Chú thích:

10 số đầu tiên trong dãy số đối xứng của Duy là 11, 22, ... , 88, 99 và 1001.


Comments


 • 1
  HoangXuanKhanh_CNTT3_K62  commented on Nov. 19, 2021, 3:33 a.m. edited

  Sao nó sai z mọi người ?

  #include<iostream>
  #include<cmath>
  #include<string>
  using namespace std;
  
  int main()
  {
    string n;
    cin>>n;
    for(int i=n.size();i>=0;i--)
    {
      n+=n[i];
    }
    cout<<n;
  
  
  }

  • 1
   sy_it5_k61  commented on Nov. 20, 2021, 4:29 a.m.

   để ý vòng for của b lặp n.size() + 1 lần


 • 1
  LaHongPhuc_CNTTVA_k62  commented on Nov. 17, 2021, 3:56 a.m. edited
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<math.h>
  #include <stdlib.h>
  int main(){
    int n;
    scanf("%d",&n);
    char target[100];
    sprintf(target,"%d\n",n);
    int daonguoc=atoi(strrev(target));
    int len=strlen(target)-1;
    int a=(int)pow(10,len);
    if(n%10==0){
      printf("%d",n*a+10*n/a);
    }
    else{
      printf("%d",n*a+daonguoc);
    }
  return 0;
  }

 • 1
  EEC_NguyenQuyTuan3  commented on Sept. 29, 2021, 11:18 p.m.

  B cho mình xem code tham khảo được không =)))


 • 1
  EEC_NguyenQuyTuan3  commented on Sept. 27, 2021, 3:55 a.m. edited
  #include<stdio.h>
  int main()
  {
    long n;
    scanf("%ld",&n);
    printf("%ld", n);
    for (int i=0;i<=n;i++)
    {
      printf("%ld",n%10);
      n/=10;  
    }
    return 0;
  }

  Cho e hỏi sao code của em đúng được có 7 test vậy ạ ?


  • 1
   NgocAnh_CNTT3_K61  commented on Sept. 29, 2021, 12:29 p.m.

   Vì code bạn sai :D Thử test 133 là thấy bạn in ra sai rồi.